Uncategorized

สภ.เมืองอุตรดิตถ์ เปิดโครงการ “หนึ่งตำรวจ หนึ่งหมู่บ้าน”

สภ.เมืองอุตรดิตถ์ เปิดโครงการ “หนึ่งตำรวจ หนึ่งหมู่บ้าน”

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2566

พล.ต.ต.สุทธิพงศ์ เป๊กทอง ผบก.ภ.จว.อุตรดิตถ์ พร้อมด้วย พ.ต.อ.สมศักดิ์ หฤรักษ์
รอง ผบก.ภ.จว.อุตรดิตถ์,พ.ต.อ.สมเกษม จารักษ์ ผกก.สภ.เมืองอุตรดิตถ์ ,พ.ต.ท.ราชัญ ลำใย
รอง ผกก.ป.สภ.เมืองอุตรดิตถ์ ,พ.ต.ต.ประธาน เล็กคำ
รอง สวป.สภ.เมืองอุตรดิตถ์ และข้าราชการตำรวจในสังกัด ร่วมเปิดพิธีโครงการ “หนึ่งตำรวจ หนึ่งหมู่บ้าน” ขึ้น โดยสถานีตำรวจภูธรเมืองอุตรดิตถ์ ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมในระดับพื้นที่ ได้จัดทำโครงการ “หนึ่งตำรวจ หนึ่งหมู่บ้าน” ขึ้น เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ แสวงหาความร่วมมือกับผู้นำชุมชน โดยใช้เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปประจำหมู่บ้านและชุมชน เป็นสื่อกลางในการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนเห็นถึงความสำคัญของการป้องกันปราบปราม ในมิติต่างๆ อทิ ปัญหายาเสพติด ปัญหาการแข่งรถในทาง ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ตลอดจนประเด็นปัญหาทางสังคม และเศรษฐกิจอื่นๆ ที่จะนำไปสู่การเกิดอาชญากรรมได้ในอนาคต เช่น หนี้สินในครัวเรือน หรือการมีผู้ป่วยจิตเวชในพื้นที่ ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจจะทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการส่งต่อประเด็นไปยังหน่วยงานผู้รับผิดชอบเพื่อการแก้ไขปัญหาที่เป็นระบบและเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เห็นเป็นรูปธรรม โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ประจำหมู่บ้าน มีหน้าที่ในการดังนี้

1. ประสานงานสถานีตำรวจกับผู้นำหมู่บ้าน ชุมชน โดยการนำสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) มาใช้ในการติดต่อสื่อสาร เช่น ไลน์ เฟซบุ๊ก เป็นต้น
2. รับเรื่องราวความเดือดร้อนต่างๆ ให้ความช่วยเหลือ
3. ปรึกษาปัญหา ข้อกฎหมาย ให้คำแนะนำ
4. ค้นหาผู้ป่วยทางจิต ผู้เสพ เพื่อหาทางนำไปรักษาบำบัด ค้นหาข้อมูลผู้ขายยาเสพติด ส่งให้ฝ่ายสืบสวนดำเนินการตามกฎหมาย
5. ตรวจเยี่ยมบุคคลพ้นโทษ ผู้ป่วยจิตเวชสีแดงในพื้นที
6. ให้ข้อมูลข่าวสารการป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
7. รายงานการทำงานลงในแอพพลิเคชั่น police 4.0 ช่องตรวจเยี่ยมประชาชนและโครงการ stop walk and talk
8. ร่วมกิจกรรมตามประเพณีต่างๆเพื่อสร้างความคุ้นเคย
9. ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชนในหมู่บ้านโดยพาไปศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน(ศกช.)
10. ร่วมประชุมกับคณะกรรมการหมู่บ้าน
11. หาข่าวด้านวัยรุ่นแข่งรถในพื้นที่

นาคา คะเลิศรัมย์/รายงาน