ข่าว ปัตตานี

แถลงข่าวลงนาม MOU เตรียมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี2567

ปัตตานี2_090167 – แถลงข่าวลงนาม MOU เตรียมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี2567

วันที่ 9 มกราคม 2567 เวลา 13.30น. ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี นางพาตีเมาะ สะดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี นายเศรษฐ์ อัลยุสฟรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี นายนิอันนุวา สุไลมาน นายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี เทศบาลตำบลรูสะมิแล ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี และคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานีร่วมแถลงข่าวลงนาม MOU เตรียมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ในจังหวัดปัตตานี วันที่ 13 ม.ค. 2567 โดยจะบูรณาการจัดงานฯ ณ จุดเดียวกัน ภายใต้คำขวัญ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง “มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์ เคารพความแตกต่าง ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย”
ซึ่งการจัดงานวันเด็กของจังหวัดปัตตานีในปีนี้ จะเป็นการบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่าย ทุกภาคส่วน ในการจัดงานที่เดียวกัน โดยจะจัดขึ้นบริเวณ สนามกีฬากลางจังหวัดปัตตานี เพื่อเปิดโอกาสให้เด็ก เยาวชน และนักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถอย่างเหมาะสม ได้รับความสุข สนุกสนาน จากกิจกรรมต่างๆ โดยมี องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ร่วมกับเทศบาลเมืองปัตตานี เทศบาลตำบลรูสะมิแล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ซึ่งกำหนดการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ในวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคม ซึ่งปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567

ที่ บริเวณสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
โดยมีสถานที่ๆจัดกิจกรรมแบ่งเป็น 6 จุด คือ บริเวณลานแอสฟัลท์ เต็นท์กิจกรรมของตำรวจ ทหาร และกิจกรรมการกระโดดเบาะลม โดยฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองปัตตานี พื้นที่บริเวณข้างอาคารอเนกประสงค์ กำหนดให้มีการติดตั้งเวทีกลางกองอำนวยการ พยาบาล ลงทะเบียนนักแสดงและนักเรียนดีเด่นรับมอบเกียรติบัตร บริเวณหน้าอัฒจัณทร์ จุดบริการอาหารกลางวัน น้ำดื่ม สำหรับเด็ก บริเวณสนามฟุตบอล 3 ติดตั้งเต็นท์ให้เด็ก เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมลงทะเบียนรายงานตัว บริเวณภายในอาคารอเนกประสงค์ จัดกิจกรรมรักการอ่านโดยแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กิจกรรมเสริมสร้างทักษะสมองส่วนหน้าสำหรับเด็กปฐมวัยตามจริยวัตรอิสลาม (Islamic-Executive Function,-EF) กิจกรรมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ภายในโรงยิมเนเชี่ยม จัดแข่งขันเกมทักษะกีฬาฟุตชอลชายอายุไม่เกิน 12 ปี เกมดวลจุดโทษ เกมเตะบอลชนคานประตูโดยเทศบาลเมืองปัตตานีร่วมกับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด

ภาพข่าว / ตอริก สหสันติวรกุล ปัตตานี2