Reporter&Thai Army

ฉก.ร.๑๔/ มว.รส.ที่ ๑ ร้อย.รส.ที่ ๒ บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ต.ก. โดย ร้อย ค.หนัก ฉก.ร.๑๔ (อ.แม่สอด) จัด กพ. ๑ ชป. พร้อมรถบรรทุกน้ำ พ่นละอองน้ำเพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ และเก็บกวาดฝุ่นละอองบนพื้นถนน

เมื่อ ๑๐๐๙๐๐ ก.พ.๖๒ ฉก.ร.๑๔/ มว.รส.ที่ ๑ ร้อย.รส.ที่ ๒ บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ต.ก. โดย ร้อย ค.หนัก ฉก.ร.๑๔ (อ.แม่สอด) จัด กพ. ๑ ชป. พร้อมรถบรรทุกน้ำ พ่นละอองน้ำเพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ และเก็บกวาดฝุ่นละอองบนพื้นถนน โดยมีรถน้ำ จำนวน ๖ คัน จำนวนน้ำ ๔๖,๐๐๐ ลิตร ได้แก่
๑. รถบรรทุกน้ำ ฉก.ร.๑๔ จำนวน ๑ คัน จำนวน ๖,๐๐๐ ลิตร
๒.รถบรรทุกน้ำสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลแม่สอด จำนวน ๑ คัน จำนวน ๘,๐๐๐ ลิตร
๓. รถบรรทุกน้ำหน่วยงาน อบต.แม่กุ จำนวน ๑ คัน จำนวน ๘,๐๐๐ ลิตร ๔. รถบรรทุกน้ำหน่วยงาน ปภ.เขต ๙ จ.พิษณุโลก จำนวน ๑ คัน จำนวน ๘,๐๐๐ ลิตร
๕. รถบรรทุกน้ำหน่วยงาน อบต.แม่ปะ จำนวน ๑ คัน จำนวน ๘,๐๐๐ ลิตร
๖. รถบรรทุกน้ำหน่วยงาน ทต.ท่าสายลวด จำนวน ๑ คัน จำนวน ๘,๐๐๐ ลิตร
โดยนำเครื่องพ่นละอองน้ำเพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ จำนวน ๑ จุด บริเวณสำนักงานขนส่งจังหวัดตาก สาขาแม่สอด และนำรถดับเพลิงพ่นละอองน้ำเพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองบนพื้นถนนหมายเลข ๑๒ ตั้งแต่วงเวียนใหญ่แม่สอด จนถึง แยกไฟแดงสถานีขนส่งแม่สอด อ.แม่สอด จว.ต.ก. รวมระยะทาง ๒๕ กิโลเมตร ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย