ข่าวเชียงใหม่

สีสันสืบสานประเพณีแบบล้านนาตกแต่งผ้าป่าเป็นนกยูงห่างเป็นเงิน ช่างฟ้อนเล็บรุ่นใหญ่รวมกันนับพันปีที่แต่งตัวมาอย่างเต็มที่

100362 -2 เชียงใหม่ สีสันสืบสานประเพณีแบบล้านนาตกแต่งผ้าป่าเป็นนกยูงห่างเป็นเงิน ช่างฟ้อนเล็บรุ่นใหญ่รวมกันนับพันปีที่แต่งตัวมาอย่างเต็มที่ โรงเรียนสารภีพิทยาคมร่วมกับ
ชมรมศิษย์เก่าฯจัดทอดผ้าป่าครบรอบ 40ปีจัดซื้อรถหกล้อรับ-ส่งนักเรียน

ผู้สื่อข่าวพาไปดูสีสันของงานศฺาย์เก่าครบ 40 ปี ที่โรงเรียนสารภีพิทยาคม อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ จัดขึ้นโดยชมรมศิษย์เก่าฯและครูเก่า จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี ของศิษย์เก่า
แต่ละรุ่น เนื่องในโอกาสครอบรอบวันสถาปนาโรงเรียนสารภีพิทยาคม ครบ 40 ปี เพื่อจัดซื้อยานพาหนะ รถบรรทุกหกล้อใช้สำหรับรับ-ส่งนักเรียนไปทำกิจกรรมต่างๆในช่วงค่ำวัน
เดียวกันมีกิจกรรมงานคืนสู่เหย้าชาวม่วง-ขาว”ปิ๊กบ้านเฮา จาว ส.ภ.พ 2562 ขึ้น ณ โรงเรียนสารภีพิทยาคม

ทางอาจารย์วีณา ชุวดาราตระกูล อดีตครูประจำชั้น ม.3/1 เมื่อปี 2531 กล่าวว่าในนามคณะครูเก่าโรงเรียนสารภีพิทยาคม วันนี้ได้มาร่วมทอดผ้าป่ากับศิษย์เก่าเพื่อที่จะสมทบทุนนำเงิน
ไปซื้อรถหกล้อเพื่อพาเด็กนักเรียน ไปแข่งทักษะ ไปแข่งกีฬาต่างๆตลอดจนร่วมสืบสานประเพณีทอดผ้าป่า และประเพณีของชาวเหนือล้านนา แม่ๆผู้ปกครองของเด็กนักเรียนบ้านกู่แดง
จะฟ้อนเล็บนำขบวนแห่ผ้าป่าของศิษย์เก่ารุ่นต่างๆ โดยเฉพาะตัวผ้าป่าที่ตกแต่งเป็นนกยูงตามแบบล้านนา ที่ห่างนกจะเป็นเงินเหมือนนกยูงรำแพนที่สวยงาม ตามความเชื่อของชาว
ล้านนา

ส่วนนายภูรวิศ ภูริสิทธิชาติ ศิษย์เก่ารุ่นที่ 11(ปี2531)โรงเรียนสารภีพิทยาคม กล่าวเพิ่มเติมว่าวันนี้ ทางศิษย์เก่าทุกรุ่นตั้งแต่รุ่นที่ 1 ถึงรุ่นปัจจุบันมีการจัดทำบุญทอดผ้าป่าขึ้นเป็นวันครบ
รอบ 40 ปีและหลังจากเสร็จสิ้นทอดผ้าป่าจะมีงานคืนสู่เหย้าของชาวสารภีเรา

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ศิระ วีรตันตยาภรณ์ เชียงใหม่
091-9191969*-*0919191998