Reporter&Thai Army ข่าว กำแพงเพชร

กอ.รมน.จังหวัด ก.พ. โดย พ.อ.ประทีป บุญทิพย์จำปา หน.ฝ่ายนโยบายแผนและการข่าว เข้าร่วมพิธีอัญเชิญขบวนคณโฑน้ำอภิเษก ไปเก็บรักษาไว้ที่กระทรวงมหาดไทย

เมื่อ 100830 เม.ย. 62 กอ.รมน.จังหวัด ก.พ. โดย พ.อ.ประทีป บุญทิพย์จำปา หน.ฝ่ายนโยบายแผนและการข่าว เข้าร่วมพิธีอัญเชิญขบวนคณโฑน้ำอภิเษก ไปเก็บรักษาไว้ที่กระทรวงมหาดไทยเคลื่อนย้ายจากพระอุโบสถวัดคูยาง พระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร โดยมี นายไพโรจน์ แก้วแดง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีส่งขบวนคณโฑน้ำอภิเษกของจังหวัดกำแพงเพชร ไปเก็บรักษาไว้ที่กระทรวงมหาดไทย

โดยมีข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ชาวจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง โดยเจ้าหน้าที่ได้นำคณโฑที่บรรจุลงกล่อง พร้อมที่จะทำพิธีอัญเชิญจากพระอุโบสถวัดคูยาง ประธานในพิธีถวายความเคารพ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูร ได้ร่วมกับ ข้าราชการผู้ใหญ่ของจังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 9 ท่าน เข้าไปภายในพระอุโบสถ

ซึ่งเจ้าหน้าที่อัญเชิญคณโฑน้ำอภิเษก ให้ประธานในพิธี และข้าราชการผู้ใหญ่ จำนวน 9 ท่าน และเจ้าหน้าที่ อัญเชิญออกจากพระอุโบสถ ถวายความเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเคลื่อนขบวนเชิญคณโฑน้ำอภิเษกของจังหวัดกำแพงเพชร จากวัดคูยาง พระอารามหลวง เพื่อเดินทางต่อไปยังจุดรวมพลที่ 1 จังหวัดนครสวรรค์

และเดินทางต่อไปยังจุดรวมพลที่ 2 ณ โรงกษาปณ์ (รังสิต) ถึงกระทรวงมหาดไทย เวลา 16.00 – 16.30 น. และนายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร จะเป็นผู้อัญเชิญคณโฑน้ำอภิเษกไปเก็บรักษาไว้ที่กระทรวงมหาดไทย ณ ห้องดอกแก้ว ชั้น 2 อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย