ข่าวเชียงใหม่

จัดอบรมให้ความรู้ผู้ถูกคุมประพฤติลดอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์

อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
นายสำราญ แสงสงค์ ข่าว
จัดอบรมให้ความรู้ผู้ถูกคุมประพฤติลดอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์

10 เมษายน 2562 เวลา 0900น
นายวีรชาติ จันทจร ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่สาขาฝาง ร่วมกับส่วนราชการและอาสาสมัครคุมประพฤติ ได้จัดทำการอบรมให้ความรู้กับผู้ถูกควบคุมความประพฤติตามกฏหมาย จำนวนกว่า100 คน ที่อาคารเอนกประสงค์วัดพระบาทอุดม ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่โดยได้รับความร่วมมือสนับสนุนวิทยากรมาให้ความรู้ในเรื่องต่างๆสำหรับให้ผู้ถูกคุมประพฤติได้เรียนรู้ศึกษาเป็นประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว โดยทางนายวิสูตร ชำนาญดี อัยการจังหวัดฝาง มาเป็นประธานเปิดการอบรมและให้แนวทางกฏหมายไทยใกล้ตัว ความศักดิ์สิทธิของกฏหมายที่ทุกคนต้องรู้และทราบเพื่อใช้กับชีวิตประจำวัน

นางสาวจิรัษฏาพร ขันมะลิ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการโรงพยาบาลฝาง ได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของสุราและสารเสพติด บางเรื่องบางคนอาจยังไม่ทราบเรื่องพิษภัยลึกๆของสารเสพติด และทาง ร้อยตำรวจโท ปรเมศวร์ ทาเอ้ย รองสารวัตรปราบปรามสถานีตำรวจภูธรฝาง ให้ความรู้การขับขี่อย่างไรปลอดภัย และมีวินัยการจารจร และทางนายสงกรานต์ ถิ่นคำ ผู้จัดการบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสพภัยจากรถ ให้ความรู้เกียวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสพภัยจากรถ ซึ่งในการที่ทางวิทยากรพิเศษมาให้ความรู้นี้เป็นประโยชน์ต่อผู้ถูกคุ้มประพฤติอย่างยิ่งที่จะนำเอาสิ่งที่ได้รับจากการอบรอเชิงปฏิบัติการนี้ไปใช้กับตัวของเขาเองและถ่ายทอดสู่ครอบครัว

และทางเจ้าหน้าที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่สาขาฝางยังได้ร้องขอความร่วมมือกับทุกคนที่มาอบรมในวันนี้งดการจุดไฟเผาขยะเผาป่าเพราะเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องช่วยเหลือกันเพื่อประเทศชาติและทรัพยากรทางธรรมชาติสิ่งแวดล้อมของเราต้องสูญเสียไปอย่างน่าเสียดาย ทั้งต้นไม้เล็กใหญ่ สัตว์ป่า แหล่งต้นทุนน้ำลำธารต่างๆ ที่เกิดจากการเผาป่าและเสียหายขอให้ทุกคนช่วยกันและสามารถแจ้งเบาะแสเพื่อขอรับเงินรางวัลได้จากนายอำเภอทุกอำเภอที่สามารถจับคนลงมือเผาป่าได้