ข่าว สตูล

จังหวัดสตูลเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562

จังหวัดสตูลเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562

วันนี้10 เม.ย. 62 ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสตูล นายศักดิ์ดา วิทยาศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2562 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน เครือข่าย มูลนิธิอาสาสมัคร คปภ. และเครือข่ายองค์กรงดเหล้าและสภาเด็กและเยาวชนเข้าร่วมในพิธี

นางสาวสุนารี บุญชุบ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล กล่าวว่า จากสถานการณ์อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงมากขึ้น โดยมีผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บ และทุพพลภาพเพิ่มขึ้นทุกปี ก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิต และทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก โดยช่วงสงกรานต์ปี 2561 ที่ผ่านมาจังหวัดสตูล เกิดอุบัติเหตุในช่วงรณรงค์ 7 วัน เดินทางปลอดภัย รวม 24 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 28 ราย และเสียชีวิต 1 ราย ทั้งนี้ เกิดมาจากการขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด

โดยจังหวัดสตูลได้เตรียมความพร้อมป้องกันอุบัติเหตุตลอดช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยการจัดตั้งจุดตรวจ จุดบริการและด่านชุมชนในพื้นที่รวม 7 อำเภอ ตั้งแต่วันที่ 11-17 เมษายน 2562 ภายใต้การรณรงค์ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” มีทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พยาบาล และเจ้าหน้าที่มูลนิธิ ประจำอยู่ตลอด 24 ชม. โดยมีเป้าหมายลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุ ผู้บาดเจ็บ และผู้เสียชีวิตให้น้อยที่สุด

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลปล่อยขบวนรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ขบวนรถขับเข้าในเขตเทศบาลเมืองสตูล เพื่อเป็นการกระตุ้นจิตสำนึกเรื่องความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนตลอดช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้

นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล