ข่าว ปราจีน

ปราจีนบุรี ประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนา ช่วงเทศกาลสงกรานต์ก่อนกำหนด!!

ปราจีนบุรี ประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนา
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ก่อนกำหนด!!

ปราจีนบุรี ประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนา
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ก่อนกำหนด!!

วันนี้10เมย.62ผู้สื่อข่าว
รายงานว่าประชาชนได้
ทยอยเดินทางกลับภูมิลำเนาต่างจังหวัดทางภาคอีสานแล้ว ที่บขส.กบินทร์บุรี พบประชาชนต่างทยอยเดินทางกลับภูมิลำเนาช่วงเทศกาลสงกรานต์โดยรถโดยสารประจำทาง ซึ่งขนส่งจังหวัดร่วมกับสนง.ปปส.ภ.2 ร่วมกันตรวจเข้มพนัก
งานขับรถ แรงงานกำพูชาที่มาทำงานในจังหวัดปราจีนบุรีเดินทางกลับบ้านเกิดด้วยเช่นกัน

ประชาชนบางส่วนแวะพักรถตาม
ปั้มน้ำมัน สภาพการจราจรโดยทั่วไปตามถนนสายหลัก เช่น 304 สาย33(สุวรรณศร)
และ359ตั้งแต่ช่วงบ่ายที่ผ่านมาพบว่ามีปริมาณรถมาก
ขึ้น โดยเฉพาะสาย359
บริเวณแยกเขาหินซ้อน

-สระแก้ว มีปริมาณรถ
หนาแน่นแต่การจราจร
คล่องตัวได้ดีคาดว่าค่ำ
นี้ไปถึง2นาฬิกาของวัน
พรุ่งนี้น่าจะมีรถเพิ่มขึ้น
เท่าตัว ทุกๆปีที่ผ่านมาจะมีการทยอยเดินทางกลับภูมิลำเนาก่อนกำ
หนดเพื่อป้องกันการรถ
ติดบนถนนสายต่างไป

โดยเฉพาะสาย304ทาง
ขึ้นเขา อ.นาดี นอกจากนี้ยังมีการประกาศของ
ศปก.ตร.ห้ามรถบรรทุก
10วิ่ง 5 เส้นทางหลักทั่ว
ประเทศดังนี้
1.ถนนพลโยธิน กม.ที่
332 ต.กลางแดด
อ.เมืองนครสวรรค์
2.ถนนรังสิโยทัย กม.0
ต.ปากน้ำ อ.เมือง
นครสวรรค์
3.ถนนมิตรภาพ กม.ที่ 15+600 ต.ทับกวาง
อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
4.ถนนสาย 304
กบินทร์บุรี-ปักธงชัย
กม.ที่165+400 ต.
เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี
-กม.ที่ 195+600 ต.
บุพรหมณ์ อ.นาดี
จ.ปราจีนบุรี
5.ถนนอรัญประเทศ-
นางรอง กม.ที่71-80
ต.ทัพราช อ.ตาพระยา
จ.สระแก้ว ถนนทั้ง5สายนี้เพื่อลดการ
จราจรติดขัดในช่วง
เทศกาลสงกรานต์…