ข่าว สุโขทัย ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

สทนช.ภาค 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างการรับรู้ในการรับรู้ ในการจัดการทำแผนปฏิบัติการ งบปี 69

10 กรกฎาคม 2567 ที่ ห้องนคราแอทไนน์ โรงแรมแพร่นครา อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ภาค 1 กลุ่มประสานงานลุ่มน้ำยมนาย สมชาย อำพันกาญจน์ ปลัดจังหวัดแพร่ได้มาเป็นประธานพิธีเปิด การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างการรับรู้ในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567ภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำระดับลุ่มน้ำ แผนป้องกันและการแก้ไขภาวะน้ำแล้งและน้ำท่วม ในพื้นที่ลุ่มน้ำยม

ทั้งนี้นาย อนันต์ เพ็ชร์หนู ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ภาค1ได้กล่าวต้อนรับและกล่าวรายงานการจัดประชุมในครั้งนี้ พร้อมกันนี้ได้มีวิทยากรได้มากล่าวบรรยายอธิบายแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยารน้ำ20ปีการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำผ่านระบบTWP โดยผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนโดยมีคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ คณะกรรมการลุ่มน้ำยม คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดเข้าร่วมประชุมกว่า100คน อนึ่งทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค1ได้จัดการประชุมก็เพื่อให้ความรู้ความเฃ้าใจให้กับคณะกรรมการทั้ง3ส่วนได้มีภูมิความรู้ความเข้าใจในการปฏิบิตงาานเกี่ยวกับน้ำอาทิเช่นการจัดการน้ำอุปโภคริโภค การสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต(การเกษตรและอุตสาหกรรมการจัดการน้ำท่วมและอุทกภัยการจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำการอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรมและป้องกันการพังทลายของดิน
กิตติ พรดวงจันทร์ รายงาน