ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

Big Cleaning Day ปรับปรุงภูมิทัศน์ ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา 6 รอบ 

9 กรกฎาคม 2567  ที่ ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายนพดล จอมเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายพิชัยยา ตุระซอง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และจิตอาสาทุกภาคส่วน เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วยทุกภาคส่วนร่วมกันทำความสะอาด โดยแบ่งพื้นที่ทำความสะอาดเป็น 4 โซน ปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ภายในรอบๆบริเวณศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด เช่น ทำความสะอาดอาคาร กวาดพื้น กวาดใบไม้ ฉีดน้ำล้างพื้น ล้างท่อระบายน้ำ ตัดแต่งต้นไม้ เก็บขยะ

ทั้งนี้ เพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ ได้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ ในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย ตามวันเวลาที่กำหนด เนื่องจากเล็งเห็นถึงความสำคัญของการดูแลรักษาความสะอาด ความปลอดภัย และความเรียบร้อยของสถานที่ราชการ ซึ่งเป็นสถานที่ในการให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ให้ได้รับการเอาใจใส่ดูแลอย่างทั่วถึงและได้รับความสะดวกปลอดภัย เมื่อมาใช้บริการที่หน่วยงานราชการ

สมนึก บุญศรี  รายงาน