ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

ร้อยเอ็ดจัดพิธีมอบตราตั้งเจ้าอาวาส วัดป่าพรหมพิมาน อำเภอจตุรพักตรพิมาน  

9 กรกฎาคม 2567 ที่ วัดป่าพรหมพิมาน(ธ) บ้านหัวนาคำ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด อ่านตราตั้งในพิธีมอบตราตั้งเจ้าอาวาส วัดป่าพรหมพิมาน(ธ) ให้แก่ พระคำภีร์ วรญาโณ โดยมี พระครูวิมลบุญโกศล เจ้าอาวาสวัดวิมลนิวาส อำเภอเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วย เถรานุเถระ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น และประชาชน เข้าร่วมพิธี

โดยพิธีประกอบไปด้วย ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พระคำภีร์ วรญาโณ รักษาการเจ้าอาวาสวัดป่าพรหมพิมาน ถวายสักการะประธานสงฆ์ จากนั้น นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานพิธีอ่านตราตั้ง พรอ้มถวายเครื่องไทยธรรม หลวงพ่อพระครูวิมลบุญโกศล กล่าวสัมโมทนียกถา และกรวดน้ำรับพร เป็นอันเสร็จพิธี

สมนึก บุญศรี  รายงาน