ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น เกาะสมุย

สาธารณสุขอำเภอเกาะสมุย เตือนประชาชนระวังโรคและภัยสุขภาพในฤดูฝน โดยเฉพาะโรคไข้เลือดออก

นายพิจารณ์ คงชาตรี สาธารณสุขอำเภอเกาะสมุย เปิดเผยถึง สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ที่มีการระบาดในช่วงฤดูฝนของทุกปีโดยมียุงลายเป็นพาหนะนำโรคว่า แม้ตัวเลขผู้ป่วยจะไม่สูงและไม่มีผู้เสียชีวิต แต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของอำเภอเกาะสมุย ได้มีการเฝ้าระวังป้องกันการในประชาชน 3 กลุ่มที่อาจมีโอกาสเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยที่รุนแรงเป็นพิเศษ คือกลุ่มผู้สูงอายุที่มีภูมิคุ้มกันด้อยกว่ากลุ่มอื่น ผู้ป่วยที่มีภาวะอ้วน ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว และกลุ่มผู้ป่วยที่มีการซื้อยากินเองเนื่องจากจะทำให้เกิดความรุนแรงของอาการเพิ่มมากขึ้น

ซึ่งปัจจัยที่ทำให้มีการเกิดโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ มาจากการเป็นเชื้อโรคประจำถิ่น สภาพแวดล้อมเมื่อเข้าสู่ช่วงฤดูฝนทำให้ภาชนะตามบ้านเรือนต่างๆมีน้ำขัง น้ำฝนที่ใสสะอาดเป็นจุดที่ทำให้ยุงมีการวางไข่และปัจจัยตัวบุคคล เมื่อมียุงในพื้นที่มาก เชื้อไวรัสที่นำโดยยุงในพื้นที่มีมาก หากคนไม่ป้องกันปล่อยให้ยุงกัดจะเป็นส่วนหนึ่งทำโรคเกิดการระบาดเป็นวงจร

นายพิจารณ์ คงชาตรี สาธารณสุขอำเภอเกาะสมุย กล่าวว่า แนวทางการดูแล ป้องกันตนเองให้ปลอดจากโรคไข้เลือดออกที่ประชานต้องช่วยกันในช่วงฤดูฝน คือการกำจัดค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายให้น้อย ทุกคนต้องช่วยกันจัดการอย่าให้ภาชนะมีน้ำขังตามบ้านเรือน หรือรอบๆบ้าน หากบ้านใดมีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ขอมิให้มีการซื้อยาในกลุ่มผู้ป่วยในโรคไข้เลือดกินเอง เพราะออกจะทำให้เกิดเลือดออกมากขึ้น นอกจากนี้ เป็นเรื่องการควบคุมพาหนะในทางระบาดวิทยา หากพื้นที่ใดพบผู้ป่วยในพื้นที่ให้แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ทราบเพื่อเข้าคัดกรองผู้ป่วยนำเข้าสู่การรักษา การส่งเจ้าหน้าที่เข้าควบคุมการแพร่ระบาดภายใน 3 ชั่วโมง และการพ่นยาฆ่าเชื้อโรคไข้เลือดออกภายใน 1 วัน ซึ่งการควบคุมพื้นที่ได้เร็วจะทำให้สามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้ทันท่วงที

สำหรับพื้นที่เกาะสมุย นอกจากโรคไข้เลือดออกที่มีการเฝ้าระวังเป็นพิเศษแล้วยังมีโรคติดต่อทางระบบหายใจไข้หวัดใหญ่ จะมีการระบาดในทุกปี รวมทั้ง โรคติดต่อทางการสัมผัส เช่น โรคเลปโตสไปโรซิส หรือโรคฉี่หนู และภัยสุขภาพที่เกิดการบาดเจ็บ การเสียชีวิตจากการถูกฟ้าผ่า อันตรายจากการกินเห็ดพิษ หรือถูกสัตว์มีพิษกัด เช่น งู เป็นต้น ดังนั้น จึงขอให้ประชาชน ดูแลและป้องกันตนเอง ไม่ว่าจะเป็นโรค หรือภัยสุขภาพที่เกิดขึ้น หากประชาชน รับทราบรับรู้สถานการณ์และวิธีการป้องกันตนเอง ก็จะสามารถลดการเกิดโรคและภัยในช่วงฤดูฝนได้.