แถลงข่าว

สตูล // แถลงข่าวการตรวจยึดรถจักรยานยนต์ จากมาตรการในกานป้องกันและแก้ปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์

สตูล // แถลงข่าวการตรวจยึดรถจักรยานยนต์ จากมาตรการในกานป้องกันและแก้ปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์


วันนี้10ก.ย.61ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ณ สภ.เมืองสตูล อ.เมือง จ.สตูล เมื่อวันที่8ก.ย.61ที่ผ่านมาพ.อ.สุระ แก้วไพโรจน์ รอง ผอ.รมน.จว.ส.ต.(ท.)/หน.ส่วน ประสานงาน กกล.รส.กกล.จว.ส.ต. พ.อ.ปัญญสวัฒกก์ มาลารัตน์ หน.สง.รอง ผอ. รมน.จว.ส.ต./ส่วนประสานงาน กกล.รส.กอ.รมน.จว.ส.ต., ร.อ.ปิยะเชษฐ์ หนูฉ้ง รอง หน.กลุ่มงานรักษาความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน กอ.รมน.จว.ส.ต./ส่วนประสานงาน กกล.รส.กอ.รมน.จว.ส.ต.พร้อมพล.ต.ต.ศุภวัฒน์ ทับเคลียว ผบก.ภ.จว.สตูล พ.ต.อ.ธรรมนูญ ประยืนยง รอง ผบก.ภ.จว.สตูล พ.ต.ท.สินชัย พาบับพา รรท.รอง ผกก.สส.สภ.เมืองสตูล ส.อ.ธรรมศักดิ์ บุญทรง เจ้าหน้าที่ธุรการ สง.รอง ผอ.รมน.จว.ส.ต. กาลัง ชป.รส.ร.5 พัน2 ฝ่ายปกครอง และ สภ.เมืองสตูล ร่วมบูรณาการจัดกำลังตรวจสอบการแข่งขันรถในทางสาธารณะในเขตเทศบาลเมืองสตูล บริเวณถนนราษฎร์อุทิศ สายบายพาส ต.พิมาน อ.เมือง และบริเวณใกล้เคียงซึ่งได้รับการร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่ โดยตรวจยึดรถจักยานยนต์ จานวน19คัน พร้อมวัยรุ่นผู้ขับขี่ จานวน 19 คน


พ.ต.อ.ธรรมนูญ ประยืนยง รอง ผบก.ภ.จว.สตูล กล่าวว่าการเข้าตรวจยึด/จับกุมจับกุมครั้งนี้เป็นการการร้องเรียนของประชาชนในพื้นที่ ผ่านระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์สำนักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี กรณีขอให้เจ้าหน้าที่ดาเนินการเข้าตรวจสอบ/จับกุมกลุ่มวัยรุ่น ขับขี่รถจักรยานยนต์ ส่งเสียงดังรบกวน เขตเทศบาลเมืองสตูล ซึ่งจะมีการ ขับขี่เป็นประจาทุกวันเสาร์ เวลา 20.00 น.เป็นต้นไป
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ยังไม่มีการต้ังข้อกล่าวหาผู้ขับขี่ และได้ปล่อยตัวไป แต่ให้นำเอกสารรถจักรยานยนต์ ไปแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อรับรถคืนพร้อมกับเชิญผู้ปกครองไปพบเจ้าหน้าที่ ในนี้ เพื่อดำเนินการชี้แจง พฤติกรรมความผิดให้รับทราบ และหามาตรการควบคุมต่อไป


นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล