Uncategorized

นางวันดี วุ่นซิ้ว นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้ตัวแทนเหล่ากาชาด ร่วมกับ นายวิชัย ตั้งคำเจริญ นายอำเภอเทพสถิต นายยนต์ พันชมภู นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก ผอ. ประเสริฐ จงจอหอ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลักตัวแทน ปภ.จ.ชัยภูมิ และ กกล.รส.ชย. นำสิ่งของเครื่องใช้พร้อมกับเงินสดไปมอบให้กับ นายพีรวัฒน์ และนางพยอม เณรสุวรรณ สองสามีภรรยาที่ถูกไฟ้ไหม้บ้าน

จ.ชัยภูมิ 10/9/61

จากกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านของนายพีรวัฒน์ เณรสุวรรณ บ้านเลขที่ 27 หมู่ที่ 10 บ้านห้วยหินฝน ต.นายางกลัก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ โดยเพลิงได้ลุกไหม้บ้านเสียหายทั้งหลัง ตลอดจนทรัพย์สิน ต่างๆได้รับความเสียหายทั้งหมดตามที่เป็นข่าวไปแล้วนั้น


วันนี้วันที่ 10 กันยายน 2561 นางวันดี วุ่นซิ้ว นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้ตัวแทนเหล่ากาชาด ร่วมกับ นายวิชัย ตั้งคำเจริญ นายอำเภอเทพสถิต นายยนต์ พันชมภู นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก ผอ. ประเสริฐ จงจอหอ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลักตัวแทน ปภ.จ.ชัยภูมิ และ กกล.รส.ชย. นำสิ่งของเครื่องใช้พร้อมกับเงินสดไปมอบให้กับ นายพีรวัฒน์ และนางพยอม เณรสุวรรณ สองสามีภรรยาที่ถูกไฟ้ไหม้บ้านวานนี้ โดยมีรายชื่อผู้มอบเงินสดให้ดังนี้


1 นางวันดี วุ่นซิ้ว นายกเหล่ากาชาด จ.ชัยภูมิจำนวน 10,000 บาท
2 นายยนต์ พันชมภู นากองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลักจำนวนเงิน 5,000 บาท
3 คณะครูโรงเรียนห้วยหินฝนวิทยา มอบเงิน 5,000 บาท
สำนักงานพื้นที่ประถมศึกษาเขต 3 มอบเงิน 5,000 บาท และร้านแว่นทิพรุ่งเรืองอีก 1,000 บาท ทั้งนี้โดยมีนายพีรวัฒน์ นางพยอม เณรสุวรรณ เป็นผู้รับมอบและมีชาวบ้านห้วยหินฝนร่วมให้กำลังใจสองสามีภรรยาจำนวนมาก ทั้งนี้ นางวันดี วุ่นซิ้ว นายกเหล่ากาชาด ยังบอกกับนายพีรวัฒน์ ว่าจะสร้างบ้านใหม่ให้กับ นายพีรวัฒน์ และนางพยอม 1หลังเพื่อให้มีที่พักอาศัยตามปกติ ทั้งนี้หากหน่วยงานไดที่บริจาคทีมข่าวไม่ได้ลงชื่อให้ตอ้งขออภัยมา ณ.โอกาสนี้ด้วยครับ

 

คำหอม ชุมชน 02 ผู้สื่อข่าว จ.ชัยภูมิ//รายงาน