ภัยพิบัติ

ปราจีนบุรี บ้านสร้างยังอ่วมน้ำท่วม 6 ต.825 ครัวเรือน!!

ปราจีนบุรี บ้านสร้างยังอ่วมน้ำท่วม 6 ต.825 ครัวเรือน!!

สถานการณ์น้ำท่วมใน
พื้นที่ อ.บ้านสร้าง ยังคง
น่าห่วงซึ่งรับน้ำที่มาจาก
กบินทร์บุรี ประจันตคาม
บวกกับรองรับน้ำที่ไหล
มาจาก จ.นครนายก เพิ่ม
อีกหนึ่งทาง เกษตรกรชาวนาปรังยังคงเร่งรีบเก็บเกี่ยวข้าวหนีน้ำอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าข้าวยังไม่ครบกำหนดวันเก็บเกี่ยวก็ตาม ต้องรีบเก็บ
เกี่ยวข้าวหนีน้ำก่อนที่จะ
ถูกน้ำท่วมเสียหายหนัก
นายประพันธุ์ เถื่อนเทพ
ชาวบ้านบางยาง ม.3 ได้
กล่าวว่าน้ำท่วมในพื้นที่
มาร่วมเดือนแล้วระดับ
น้ำสูง 30 ซม.ชาวบ้าน
ต้องใช้เรือพายเข้า-ออก
นอกบ้านแทนคาดว่าน้ำ
จะยังคงท่วมถึงสิ้นเดือน
น้ำเหมือนที่ผ่านมา นอก
จากนี้น้ำยังคงเอ่อท่วมวัดบางกระเบา น้ำท่วม
พื้นรอบพระอุโบสถโดย
มีระดับน้ำสูง 5 ซม. นาย
วรรณชัย นิยม นายอำเภอบ้านสร้างเปิดเผย
กับผู้สื่อข่าวว่า ได้รับรายงานว่าในพื้นที่ถูกน้ำ
ท่วมทั้งหมด 6 ต.825
ครัวเรือน การเกษตรถูกน้ำท่วม ต.บางแตน100
ไร่เศษ วัดและถนนบาง
แห่งซึ่งระดับน้ำท่วมอยู่
ที่ 30 ซม.โดยประมาณ
ยังไม่ได้รับรายงานการสูญหายหรือเสียชีวิตแต่
อย่างใด ทางการได้ออกเยี่ยมเยือนประชาชนอยู่
เสมอเพื่อให้กำลังใจ…

 

ภาพ/ข่าว:ทองสุข
สิงห์พิมพ์ ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดปราจีนบุรี/รายงาน…