สถานที่ท่องเที่ยว

ตาก= โครงการส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และวัฒนธรรมจังหวัดตาก และหมู่บ้าน OTOP Village

ตาก= โครงการส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และวัฒนธรรมจังหวัดตาก
และหมู่บ้าน OTOP Village

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561 สำนักงาน การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตาก จัดโครงการ ส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และวัฒนธรรมจังหวัดตาก โดยมีการเชิญ เครือข่ายผู้ประกอบการ ด้านการท่องเที่ยว นักข่าวสื่อมวลชน เพื่อ แนะนำ เส้นทางการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และวัฒนธรรม เพื่อสัมผัสมนต์เสน่ห์ ทางธรรมชาติ และหมู่บ้าน OTOP Village โดยมีความมุ่งหวัง เพิ่มศักยภาพ และรายได้ด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ ท้องถิ่นและชุมชน โดยมีการจัดงาน ที่โรงแรมอีโค่อิน เขตเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอดจังหวัดตาก

โดยมีนายสิโรตม์ มียศ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด นางสาวธมนวรรณ เจริญวงศ์พิสิฐ ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) จังหวัดตาก =นายปิยะ เคนขยัน ประธานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดตาก=นายดิฐชัย ฉันติกุล นักธุรกิจที่มีชื่อเสียงและ อดีตรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)ตาก=เดินทางไปร่วมงาน และให้การต้อนรับ เครือข่าย และผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวที่มาร่วมสัมมนา โครงการ เส้นทางการท่องเที่ยวจังหวัดตาก และกิจกรรม ส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และวัฒนธรรมจังหวัดตราด ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 ถึง 14 กันยายน 2561

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมจังหวัดตาก มีวัตถุประสงค์เพื่อ ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว แนะนำแหล่งท่องเที่ยว เส้นทางวัฒนธรรม ประเพณีนดีงามของจังหวัดตาก ที่สืบทอดกันมายาวนาน รวมถึงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ ด้านการท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มยอดนักท่องเที่ยว ให้เกิดการกระจายรายได้ เพิ่มรายได้ กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนคนท้องถิ่นโดยมีการพิจารณา จากองค์ประกอบโดยรวมทั้งสภาพของพื้นที่ และศักยภาพ กายภาพ ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ดี ของพื้นที่ โดยจังหวัดตาก มีพื้นที่ป่าไม้และเขตอุทยานแห่งชาติหลายแห่ง รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมวิถีชีวิต ชาวบ้านในชุมชน ซึ่งมีหลายหมู่บ้าน เป็นหมู่บ้านที่น่าสนใจ ในการศึกษาทั้งด้านธรรมชาติและวัฒนธรรมรวมถึงโครงการ หมู่บ้านแห่งการท่องเที่ยว และจำหน่ายสินค้า OTOP เพื่อการท่องเที่ยว หรือหมู่บ้าน OTOP Village ซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสมนต์เสน่ห์ของจังหวัดตากในหลากหลายมิติและเกิดความประทับใจ อย่างมากมาย


///////////
ธนารักษ์ พินิจวงษ์ รายงาน