Uncategorized ข่าว ร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด.. สส.ฉลาด. ขามช่วง สส.พรรคเพื่อไทย. เขต 2 นายตุลธร ขามช่วง สจ.อำเภอโพธิ์ชัย ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพช่วยเหลือน้ำท่วมพื้นที่ ตำบลสะอาด ตำบลดอนโอง อำเภอโพธิ์ชัย และตำบลพระธาตุ อ.เชียงขวัญ จำนวน 2,115 ถุง

ร้อยเอ็ด..
สส.ฉลาด. ขามช่วง สส.พรรคเพื่อไทย. เขต 2 นายตุลธร ขามช่วง สจ.อำเภอโพธิ์ชัย ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพช่วยเหลือน้ำท่วมพื้นที่ ตำบลสะอาด ตำบลดอนโอง อำเภอโพธิ์ชัย และตำบลพระธาตุ อ.เชียงขวัญ จำนวน 2,115 ถุง

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2662 เวลา 09.00น.นายฉลาด ขามช่วง สส.พรรคเพื่อไทย เขต 2 พร้อมด้วยนายตุลธร ขามช่วงสจ.อำเภอโพธิ์ชัย ร่วมกันแจกถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบภัยจากพายุโพดุล โดยได้แจกถุงยังชีพให้ชาวบ้านตำบลสะอาด 1,244 ถุง ตำบลดอนโอง 735 ถุง
ทั้งนี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของชาวบ้านใน 2 ตำบล เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าว ได้รับอิทธิจากพายุ โพดุล ทำให้น้ำท่วม และถนนถูกตัดขาด ไม่สามารถสัญจรไปมาได้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น น้ำที่ท่วมขังในถนนทีประชาชนใช้สัญจรไปมา และที่ทำกินน้ำบริเวณดังกล่าวเกิดจากการสะสมของน้ำฝนที่มีระดับน้ำสูงขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งไม่สามารถระบายได้ทันท่วงที
จากนั้น สส.ฉลาด ขามช่วงนายตุลธร ขามช่วง สจ.ลงพื้นที่อำเภอเชียงขวัญบริเวณโรงเรียนบ้านดอนวิเวก ตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด มอบถุงยังชีพให้กับประชาชนชาวบ้านดอนวิเวกจำนวน 136 ถุง พร้อมพบปะพูดคุยกับประชาชนที่มารอรับสิ่งของจำนวนมาก ที่ได้รับความเดือดร้อน และเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นต่อไป..

****************************
บพิตร.จำปา
กุลศักดิ์ แสงศักดิ์ /ถ่ายภาพ
คณิต ไชยจันทร์ /รายงาน