ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น

พิธีทอดผ้าป่าการกุศล เพื่อจัดซื้อวัสดุภัณฑ์ทางการแพทย์

พิธีทอดผ้าป่าการกุศล เพื่อจัดซื้อวัสดุภัณฑ์ทางการแพทย์

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2566 พระเดชพระคุณพระเทพมังคลาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดท่าตอน พระอารามหลวง เมตตาเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าการกุศล เพื่อจัดซื้อวัสดุภัณฑ์ทางการแพทย์ และซ่อมบำรุงรักษารถพยาบาลของมูลนิธิสว่างสำเร็จเชียงใหม่ในพิธีเทกระจาดอัญเชิญดวงวิญญาณครั้งที่ 2 โดยมีพระครูปลัดคุณวัฒน์,ดร.(ครูบาน้อย เขมปญฺโญ) ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดสสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว พร้อมคณะสงฆ์ คณะศรัทธา ศิษยานุศิษย์ถวายการต้อนรับ ณ วัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง / ณัฐพล แสนเมืองมา