ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น

มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพ โยมบิดา “พระครูบาเจ้าเทือง”

มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพ โยมบิดา “พระครูบาเจ้าเทือง”

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2566 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ โดยพระครูสิริบรมธาตุพิทักษ์, ผศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตเชียงใหม่ มอบหมายให้พระครูพิสุทธิ์ชยานุศาสก์ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ ร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพ พ่ออุ้ยมูล หน่อเรือง อายุ 89 ปี โยมบิดา พระครูบาเจ้าเทือง นาถสีโล เจ้าอาวาสวัดเด่นสะหลีศรีเมืองแกน (บ้านเด่น) อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งบำเพ็ญกุศล ณ บ้านต้นผึ้ง ตำบลสันทราย อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง / ณัฐพล แสนเมืองมา