Reporter&Thai Army

“ ดีใจมาก ” ทหารปืนใหญ่ 20 ร่วมพัฒนาสังคม จ.อุตรดิตถ์ สร้างบ้านให้ผู้พิการเมืองลับแล

“ ดีใจมาก ” ทหารปืนใหญ่ 20 ร่วมพัฒนาสังคม จ.อุตรดิตถ์ สร้างบ้านให้ผู้พิการเมืองลับแล

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561 พ.ท.ปริญญ์ ฤกษ์เย็น ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 21 มอบหมายให้ ร.ต.ประสิทธิ มารสาร ชุดช่างกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 ร่วมกับ ชุดปฏิบัติการประจำอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ลงพื้นที่จัดทำโครงการปรับปรุงซ่อมแซมช่วยเหลือผู้พิการ ในพื้นที่ ต.นานกก ซึ่งเป็นบ้านของ นายสุข ปันปา บ้านเลขที่ 15/4 ม.1 ต.นานกกก อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ ซึ่งเป็นผู้พิการแขนและขาอ่อนแรงมีความต้องการพิเศษและยากไร้มีฐานะยากจนในพื้นที่ หลังพบว่าบ้านดังกล่าวมีสภาพชำรุดทรุดโทรม ต้องลำบากจากการนอนกางร่มตากฝนเพียงลำพังในบ้านดังกล่าวมานาน และได้รับการพิจารณางบประมาณจาก สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งในวันนี้เป็นวันแรกของการดำเนินการ ทางชุดช่างกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 จะรายงานการดำเนินการให้ทราบต่อไป

สำหรับโครงการซ่อมแซมบ้านเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ยากไร้และผู้พิการมีความต้องการพิเศษด้อยโอกาส เป็นโครงการที่กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 21 ร่วมกับ จังหวัดอุตรดิตถ์, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ได้ดำเนินการซ่อมแซมบ้านให้กับผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือยากจน โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และแรงงานของชาวบ้านในพื้นที่ โดยในครั้งนี้เป็นการส่งมอบบ้านตามโครงการสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ถวายเป็นพระราชกุศล ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ จังหวัดอุตรดิตถ์

 

นายสุข ปันปา กล่าวถึงความ รู้สึกขอบคุณและดีใจที่ได้รับความช่วยเหลือจากทหารและสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ ในครั้งนี้

ด้าน พ.ท.ปริญญ์ ฤกษ์เย็น กล่าวว่า ในฐานะหน่วยรักษาความสงบในพื้นที่เมื่อได้รับรายงานว่า มีคนชราพิการยากไร้กำลังประสบความเดือดร้อนลำบากจากสภาพร่างกายและที่อยู่อาศัย จึงได้จัดส่งทหารช่าง เครื่องไม้เครื่องมือ และอุปกรณ์ก่อสร้างเข้ามาให้การช่วยเหลือ ทำการซ่อมแซมสภาพบ้านพัก เดินสายไฟ ทำปลั๊กไฟใหม่ ให้ นางสาคร ได้มีบ้านพักอาศัยที่แข็งแรงไม่ต้องนอนตากฝน

ทั้งนี้จะใช้ระยะเวลาระยะสั้นช่วยกันซ่อมแซมจนสำเร็จ ตามนโยบายของกองทัพบกที่ให้กำลังพลสำรวจความเดือดร้อนของประชาชน และเร่งช่วยเหลือผู้ยากไร้ โดยเฉพาะกรณีของ นายสุข ปันปา นั้นเป็นความเดือดร้อนที่ไม่สามารถรอได้เพราะหากปล่อยไว้อาจทำให้ได้รับอันตราย เกิดโรคแทรกซ้อน หรือเป็นภัยแก่ชีวิต