Uncategorized

ผู้นำเกาะช้างร่วมหอการค้าตราด ร้องกมธ.ที่ดินฯช่วยแก้ปัญหาอุทยานฯประกาศเขตทับที่ดินชาวบ้าน

ข่าว / ผู้นำเกาะช้างร่วมหอการค้าตราด ร้องกมธ.ที่ดินฯช่วยแก้ปัญหาอุทยานฯประกาศเขตทับที่ดินชาวบ้าน

วันที่ 10 ต.ค.62 นายเติมศักดิ์ เสริฐศรี สารวัตรกำนัน ต.เกาะช้างใต้ อ.เกาะช้าง จ.ตราด เปิดเผยว่า ล่าสุด ตนเองพร้อมด้วย นายวันรุ่ง ขนรกุล กำนัน ต.เกาะช้าง-นายจักรกฤษณ์ สลักเพชร นายกอบต.เกาะช้างใต้-นายสมคิด สายสังข์ กำนัน ต.เกาะช้างใต้-นายสุธี จิรังศรี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 ต.เกาะช้าง-นายสมชาย กลิ่นอยู่ รองประธานหอการค้า จ.ตราด ได้ร่วมกันเดินทางไปยังอาคารรัฐสภา ย่านเกียกกาย เพื่อยื่นหนังสือปัญหาความเดือดร้อนเรื่องที่ดินทำกินของชาวบ้าน อ.เกาะช้าง ครอบคลุม 2 ตำบล คือ ต.เกาะช้าง-ต.เกาะช้างใต้ รวม 8 หมู่บ้านต่อ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ประธานกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎรโดยมี นายศักดินัย นุ่มหนู ส.ส.จ.ตราด พรรคอนาคตใหม่ ร่วมรับหนังสือ พร้อมกันนี้ก็ได้เข้ายื่นหนังสือต่อ ผู้ตรวจการแผ่นดิน-สำนักนายกรัฐมนตรี โดยผู้นำเกาะช้างจะมีการจัดทำเอกสารปัญหาของแต่ละหมู่บ้าน เป็นรูปเล่มอย่างละเอียด รวมไปถึงปัญหาการบังคับใช้กฎหมายต่อชาวบ้านของเจ้าหน้าที่รัฐบางหน่วย
ปัญหาหลักๆที่ชาวบ้านต้องการเรียกร้องให้ผู้มีอำนาจหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ก็คือ ปัญหาที่ดินทับซ้อน กรณีการประกาศเขตอุทยานฯทับที่ดินทำกินดั้งเดิมของชาวบ้าน เมื่อช่วงปี 2525 ส่งผลให้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่มาก่อนการประกาศในพื้นที่เกาะช้าง ได้รับผลกระทบหลายร้อยครัวเรือน และไม่สามารถยื่นออกเอกสารสิทธิ์ได้ เข้าทำประโยชน์ก็เกิดข้อพิพาทกับหน่วยงานรัฐ ปัจจุบันมีชาวบ้านได้รับผลกระทบหลายร้อยครัวเรือน กรณีการประกาศ น.ส.ล.ของกองทัพเรือ เมื่อช่วงปี 2538 โดยไม่ได้แจ้งให้ชาวบ้านทราบ ปัญหาอีกด้าน กรณีที่ดินที่มีหลักฐาน ส.ค.1 ที่เหลือจากการถูกตัดระยะบริเวณที่อุทยานฯประกาศเขตทับที่ดินทำกินขาวบ้านดั้งเดิมเมื่อช่วงปี 2525 และเมื่อชาวบ้านเข้าไปทำประโยชน์ในที่ดิน ก็จะถูกจับกุมดำเนินคดี ในส่วนชาวบ้านที่มีเอกสาร ภ.บ.ท.5 ที่ถือครองมาช้านานตั้งแต่รุ่น ปู่ย่า ตายาย จะปลูกสร้างอาคารสถานประกอบการ-โรงแรม-รีสอร์ท ก็จะไม่ได้รับอนุญาต มีชาวบ้านเดือดร้อนกว่า 300 ราย
นายเติมศักดิ์ กล่าวว่า พร้อมกันนี้ได้ยื่นหนังสือขอให้ทาง กมธ.ที่ดินฯช่วยติดตามเรื่องการยกเลิกกฎกระทรวงของกรมที่ดิน ที่ห้ามเดินสำรวจเพื่อออกโฉนดบนเกาะ แต่หากเป็นพื้นที่ภูเขาหรือที่ดินทั่วไปสามารถทำได้ จากปัญหาดังกล่าวทำให้ชาวบ้านดั้งเดิมที่อาศัยทำมาหากินมาช้านานในพื้นที่เกาะช้างได้รับความเดือดร้อน ทั้งนี้ ต้องขอขอบคุณประธานกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร แทนพี่น้องชาวบ้านเกาะช้าง ที่จะช่วยเร่งนำปัญหาดังกล่าว เข้าสู่การพิจารณาของ กมธ.ที่ดินฯ และจะมีการนำคณะลงพื้นที่เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาในโอกาสข้างหน้าโดยเร็วที่สุด และภายหลังจากรับหนังสือแล้วทาง ประธาน กมธ.ที่ดินฯ ก็จะรีบนำเรื่องไปปรึกษาหารือกับ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพื่อพิจารณาต่อไป

ภาพ/ข่าว วรโชติ เกาะช้าง-วิเชียร ม่วงสี ทีมข่าวภูมิภาค /รายงาน