Reporter&Thai Army Uncategorized

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 จับมือ สรรพสามิตอำเภอแม่สาย ศุลกากรแม่สาย ตม.แม่สาย กวาดล้างสิ่งผิดกฎหมายยึดบุหรี่ หนีภาษี กว่า 15,000 ซอง บริเวณตลาดการค้าชายแดนแม่สาย…

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 จับมือ สรรพสามิตอำเภอแม่สาย ศุลกากรแม่สาย ตม.แม่สาย กวาดล้างสิ่งผิดกฎหมายยึดบุหรี่ หนีภาษี กว่า 15,000 ซอง บริเวณตลาดการค้าชายแดนแม่สาย…

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00 น. หมวดทหารม้าที่ 1 กองร้อยทหารม้าที่ 3 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 จัดกำลังพล จำนวน 1 ชุดปฏิบัติการ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่สรรพสามิตอำเภอแม่สาย, เจ้าหน้าที่ศุลกากรแม่สาย, ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองแม่สาย, ฝ่ายปกครองอำเภอแม่สาย, เทศบาลตำบลแม่สาย และตำรวจตระเวนชายแดนที่ 327 เข้าดำเนินการตรวจยึดสิ่งผิดกฎหมายในพื้นที่เขตการค้าชายแดนอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย บริเวณตลาดสายลมจอยและตลาดดอยเวา ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย จากการตรวจสอบไม่สามารถจับกุมผู้กระทำความผิดได้ แต่สามารถตรวจยึดสินค้าหนีภาษีประเภท บุหรี่ ได้จำนวน 15,000 ซอง มูลค่าภาษีรวมประมาณ 514,200 บาท , คิดเป็นมูลค่าค่าปรับจำนวน 7,713,000 บาท ในการดำเนินการต่อไปทางเจ้าหน้าที่สรรพสามิตอำเภอแม่สาย ได้แจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน และนำของกลางเก็บรักษาไว้เป็นระยะเวลา 6 เดือน หลังจากนั้นจะนำไปทำลายตามกฎหมายต่อไป