ข่าว บุรีรัมย์

บุรีรัมย์ ชาวบ้านรวมตัวปลูกซ่อมและดูแล จิตอาสาชี้ปลูกป่าง่ายแต่รักษายาก

บุรีรัมย์ ชาวบ้านรวมตัวปลูกซ่อมและดูแล จิตอาสาชี้ปลูกป่าง่ายแต่รักษายาก

ชมรมคนทำดีเพื่อพ่อของแผ่นดินและจิตอาสาบุรีรัมย์ ออกมาร่วมกันปลูกป่าซ่อมแซมที่ปลูกไว้แล้ว ในสวนป่าเฉลิมพระเกียรติ ชี้การปลูกป่าเป็นเรื่องง่ายแต่การรักษาเป็นเรื่องยาก ระบุโครงการปลูกป่าที่หลายหน่วยงานทำขึ้นยังไม่ได้ผล

 

วันที่ 9 ต.ค.62 ชาวบ้านและจิตอาสาที่ ต.เมืองแฝก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ได้ร่วมกันเปิดพิธีปลูกป่าและซ่อมแซมป่าที่เสียหาย โดยมีนายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ และนายโสภณ ซารัมย์ ประธานชมรมคนทำดีเพื่อพ่อของแผ่นดิน จ.บุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธี
โดยมีชาวบ้านในตำบลเมืองแฝกและใกล้เคียง ใส่เครื่องหมายสัญลักษณ์ของจิตอาสาเดินทางมาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ซึ่งชาวบ้านแต่ละคนที่เดินทางมาร่วมต่างมีความเต็มใจที่อยากจะสร้างป่าแห่งนี้ให้เป็นแหล่งอาหารของชุมชน

นายโสภณ ซารัมย์ ประธานชมรมคนทำดีเพื่อพ่อของแผ่นดิน ระบุว่า ที่ดินผืนนี้มีเนื้อที่กว่า 300 ไร่ ได้เริ่มปลูกป่าเมื่อปี 2558 โดยขอแรงชาวบ้านมาร่วมปลูก มีการแบ่งแปลงให้แต่ละหมู่บ้านรับผิดชอบ และมีการดูแล บำรุง ไม่ให้วัชพืชขึ้น ทำให้ต้นไม้หลากหลายเจริญเติบโตได้ผลดี
และในแต่ละปีก็จะมีการปลูกซ่อมต้นที่ตาย ทำให้เริ่มเห็นความหนาทึกของป่า จนกระทั่งชาวบ้านสามารถมาหาของป่า เช่นเห็ด ไข่มดแดง ได้แล้ว ทั้งที่เพิ่งปลูกได้ไม่กี่ปี

ประธานชมรมคนทำดีเพื่อพ่อของแผ่นดิน ยังกล่าวด้วยว่า โครงการปลูกป่าดังกล่าว มีเป้าหมายอยากจะให้ประชาชนรู้และให้ความสำคัญของต้นไม้ ที่ผ่านมาการปลูกป่าของหลายหน่วยงาน ก็มักจะปลูกแล้วไม่ทำการรักษา ทำให้มีต้นไม้รอดเพียงไม่กี่เปอร์เซ็นต์ จึงอยากจะทำให้ป่าผืนนี้เป็นผืนป่าตัวอย่างที่เกิดจากการปลูกของคนแล้วได้คนได้รับผลประโยชน์จากป่า จนเกิดภาพคนกับป่าอยู่กันได้อย่างมีความสุข/////////////