Reporter&Thai Army ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

กกล.ผาเมือง/กอ.รมน. ภาค 3 สย.2 เร่งฟื้นฟูช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยหลังน้ำลด อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์

กกล.ผาเมือง/กอ.รมน. ภาค 3 สย.2 เร่งฟื้นฟูช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยหลังน้ำลด อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2566 เวลา 10.30 น. กองกำลังผาเมือง/กอ.รมน. ภาค 3 สย.2 โดย ชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชนที่ 3219 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 3 ส่วนแยก 2 จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 317 องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงเจ็ดต้น หน่วยทหารในพื้นที่ ทีมแพทย์ โรงพยาบาลบ้านโคก และหน่วยงานราชการในพื้นที่ อำเภอบ้านโคก เข้าดำเนินการช่วยเหลือประชาชน บ้านวังสัมพันธ์ หมู่ 3 ตำบลม่วงเจ็ดต้น อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยการช่วยกันขนย้ายสิ่งของ และชะล้างทำความสะอาดบ้านเรือนประชาชน ถนนภายในหมู่บ้าน พร้อมทั้งร่วมมอบอาหารกล่อง สิ่งของเครื่องนุ่งห่ม, เครื่องอุปโภคบริโภค, เครื่องใช้ในครัวเรือน และยาสามัญประจำบ้าน เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนในเบื้องต้นให้กับครอบครัวผู้ประสบเหตุอุทกภัย น้ำป่าไหลหลากเอ่อล้นตลิ่งทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย จำนวน 46 หลังคาเรือน เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา และได้ประสานกับหน่วยงาน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าสำรวจความเสียหายของประชาชนเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือต่อไป.

ทรงวุฒิ ทับทอง