ข่าว เพชรบูรณ์

เริ่มแล้ว 10 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2566 เทศกาลงานอุ้มพระดำน้ำ ประเพณีหนึ่งเดียวในโลก

เริ่มแล้ว 10 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2566 เทศกาลงานอุ้มพระดำน้ำ ประเพณีหนึ่งเดียวในโลก

วันที่ 10 ตุลาคม 2566 บริเวณชุมชนเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จัดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำประจำปี 2566 โดยวันนี้ได้เปิดให้มีการค้าขายสินค้าต่างๆเป็นวันแรก ได้มีพี่น้องประชาชนบางส่วนได้มาจับจ่ายซื้อขายสินค้าภายในงาน

กำหนดการของวันที่ 11 ช่วงเช้าจะมีพิธีการบวงสรวงศาลเจ้าพ่อหลักเมือง และจะได้มีการรำถวายพระพุทธมหาธรรมราชาที่บริเวณหน้าพระใหญ่ และวันที่ 12 จะได้มีการอัญเชิญพระพุทธมหาธรรมราชาจากวัดไตรภูมิแห่งทางบก จึงอยากขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องมาร่วมเที่ยวงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำซึ่งเป็นประเพณีหนึ่งเดียวในโลกของจังหวัดเพชรบูรณ์