Reporter&Thai Army

พ.อ.วีรวัฒน์ วิวัฒน์วานิช รอง ผอ.รมน.จว.พิจิตร(ท) เป็นประธานการประชุมเตรียมการขุดลอกแม่น้ำพิจิตร

091300 พ.ย.61 : พ.อ.วีรวัฒน์ วิวัฒน์

วานิช รอง ผอ.รมน.จว.พิจิตร(ท) เป็นประธานการประชุมเตรียมการขุดลอกแม่น้ำพิจิตร ปีที่ 1 ตามโครงการความร่วมมือระหว่าง ทบ. กับ มูลนิธิอุทกพัฒน์ ประจำปี 61 และเตรียมพิธีปล่อยแถวเครื่องมือช่าง ซึ่งได้รับมอบโครงการจาก กอ.รมน. ณ ห้องประชุม กอ.รมน.จว.พิจิตร โดยมี เสธ.กกล.รส.จว.พิจิตร , ผู้แทน ช.พัน.8 และผู้ประสานงานมูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ เข้าร่วมการประชุมโครงการฯ ประกอบด้วยการขุดลอกต้นแม่น้ำพิจิตร ระยะทาง 3.5 กม. , การ Clearing 2 ฝั่งแม่น้ำ ระยะทาง 9 กม. และการขุดลอกคลองข้าวตอก(สาขา น.พิจิตร) ระยะทาง 4.7 กม.