Uncategorized ข่าว เพชรบูรณ์

นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการสานพลังท้องถิ่นไทย ถวายพ่อของแผ่นดิน เดินวิ่งมินิมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ

>วันนี้(10 พ.ย.62) เวลา 06.00 น. ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการสานพลังท้องถิ่นไทย ถวายพ่อของแผ่นดิน เดินวิ่งมินิมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมี นายพงษ์พิทยา ธนไกรศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และ นักวิ่ง กว่า 3,000 คน เข้าร่วม

>>>นายพงษ์พิทยา ธนไกรศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ กลว่าว่า โครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน – วิ่ง มินิมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และเพื่อนำเงินรายได้จากค่าสมัครโดยไม่หักค่าใช้จ่ายจัดตั้งกองทุนการศึกษาบรมราชาภิเษก 4 พฤษภาคม 2562 ในมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ประพฤติดีมีฐานะยากจนให้ได้มีโอกาสรับการศึกษา

>>สำหรับการจัดกิจกรรมในวันนี้ จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ และองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดียง ร่วมจัดกิจกรรม โดยมี ประเภทการแข่งขันประกอบด้วย Fun Run 5.00 กิโลเมตร และมินิมาราธอน 10.5 กิโลเมตร มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 3,564 คน ค่าสมัครคนละ 300 บาทรวมเป็นเงิน 1,069,200 บาท (หนึ่งล้านหกหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน)

ภาพโดย : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์