Uncategorized ข่าว ร้อยเอ็ด

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยนายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายสนอง ดลประสิทธิ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ให้การต้อนรับและหารือข้อราชการกับนายอู่ ซือเหว่ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาเทศบาลเมืองฝางเฉิงก่าง มลฑลกวางสี

วันนี้ (10 พฤศจิกายน 2562) เวลา 10.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

พร้อมด้วยนายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายสนอง ดลประสิทธิ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ให้การต้อนรับและหารือข้อราชการกับนายอู่ ซือเหว่ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาเทศบาลเมืองฝางเฉิงก่าง มลฑลกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสเดินทางมาร่วมแลกเปลี่ยนด้านการศึกษา ภาษา และวัฒนธรรม เพื่อกระชับความสัมพันธ์ พร้อมร่วมงานประเพณีสมมาน้ำ คืนเพ็ง เส็งประทีป ประจำปี 2562 ณ ห้องรับรองบ่อพันขัน ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด

ศรีไพร ทูลธรรม:ผู้สื่อข่าว
สำนักข่าวประจำจังหวัดร้อยเอ็ด รายงาน