Uncategorized

ตาก- “ส.เส็ง ดิฐชัย” ลุยทุกพื้นที่ ขอทำงานเพื่อบ้านเมืองและท้องถิ่น- รับคณะ อบต.แม่สองศึกษาดูงานเพิ่มทักษะ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ต้นไม้ ฟื้นฟูธรรมชาติ สร้างรายได้

ตาก- “ส.เส็ง ดิฐชัย” ลุยทุกพื้นที่ ขอทำงานเพื่อบ้านเมืองและท้องถิ่น- รับคณะ อบต.แม่สองศึกษาดูงานเพิ่มทักษะ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ต้นไม้ ฟื้นฟูธรรมชาติ สร้างรายได้

นายดิฐชัย ฉันติกุล หรือชาวบ้านเรียกจนติดปากว่า “ส.เส็ง” อดีต รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)ตาก และอดีต ส.อบจ.ตาก เขต อ.แม่สอด ยังคงลงพื้นที่และเดินพบปะประชาชน ผู้บริหารท้องถิ่น นายกเทศมนตรี-รองนายกเทศมนตรี –นายก อบต. รองนายก อบต. สมาชิกสภาท้องถิ่น – ผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มพลังมวลชนกลุ่มต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ทุกวัน ทุกพื้นที่ จนมีคำถามมากมายว่า นายดิฐชัย หรือ ส.เส็ง จะกลับมาลงสนามการเมืองสายไหน ระดับชาติ หรือระดับ ท้องถิ่น( อบจ.) ซึ่งยังคงไม่มีคำตอบจากเจ้าตัว แต่สิ่งที่ประชาชนเห็นคือ การลงพื้นที่ ของ ส.เส็ง ดิฐชัย ฉันติกุล อย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง

ล่าสุดนายดิฐชัย ฉันติกุล ส.เส็ง ได้ร่วมโครงการกับนายเผด็จ พนาลัยเจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.)แม่สอง. อ.ท่าสองยาง จ.ตาก พร้อมผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สอง อำเภอท่าสองยางจังหวัดตาก ส.อบต แม่สอง- กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลแม่สอง กว่า 60 คน. เดินทางไปทัศนศึกษาโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มทักษะ เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง. ที่ อ.ปัว จ.น่าน เพื่อศึกษาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เช่นการร่วมเวทีเสวนาไผ่เส้นทางอุตสาหกรรมสู่ตลาดไทย-ตลาดโลก ตามโครงการยุทธศาสตร์การร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาการตัดไม้ทำลายป่า ฟื้นฟูเขาหัวโล้นให้กลับสู่ธรรมชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาป่าไม้ ยุทธศาสตร์พัฒนาชาติ 20 ปี โดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงต้นไผ่กับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมกับกรมป่าไม้ ซึ่งจะได้มีการศึกษาดูงานแปลงสาธิตการปลูกไผ่ และต้นไม้ที่มีอายุยาวนาน “ไผ่ฟื้นฟูธรรมชาติ สร้างรายได้ ตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง”


//////////