ข่าวศรีสะเกษ

ศรีสะเกษ นายอำเภอขุนหาญทอดถวายกฐินสามัคคีอำเภอขุนหาญ ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 ที่วัดบ้านสิ ตำบลสิ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ นายพรชัย วงศ์งาม นายอำเภอขุนหาญ พร้อมด้วยนางวลัยพร วงศ์งาม นายกกิ่งกาชาดอำเภอขุนหาญ ได้เป็นประธานทอดถวายกฐินสามัคคีอำเภอขุนหาญ ประจำปี 2566 โดยมีนายศดิศ ณิชกุล ปลัดอาวุโสอำเภอขุนหาญ หัวหน้าส่วนราชการอำเภอขุนหาญ นายสุพรรณ นามวัน นายกเทศมนตรีตำบลสิ นายเจริญชัย จิตรโชติ นายกเทศมนตรีตำบลขุนหาญ ดร.เพ็ญศรี สารีบุตร เลขานุการสภาวัฒนธรรมอำเภอขุนหาญ นายอิทธิวัฒน์ คำนึก กำนันตำบลสิ และนายวีรพัฒน์ อินทนิล ผู้ใหญ่บ้านสิ นำพุทธศาสนิกชนชาวตำบลสิ อำเภอขุนหาญ ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดถวายกฐินสามัคคีอำเภอขุนหาญ ประจำปี 2566 ได้จัตตุปัจจัยเป็นเงินสดจำนวน 935,998 บาท และได้รับความเมตตาจาก พระครูศรีโพธาลังการ เจ้าคณะอำเภอขุนหาญ และพระครูปัญญาพัฒนาทร (บุญไทย ปญฺญาวุโธ) เจ้าอาวาสวัดบ้านสิ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ทั้งนี้เพื่อนำจัตตุปัจจัยไปสมทบทุนบูรณะและซ่อมแซมอาคารเสนาสนะวัดบ้านสิ ตำบลสิ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษต่อไป

ข่าว/ภาพ …. บุญทัน ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ