ข่าวพังงา

จ.พังงา ส่งทีมแพทย์พร้อมเรือเร็วปฏิบัติการประจำหมู่เกาะสุรินทร์-สิมิลัน ดูแลช่วยเหลือนักท่องเที่ยวทางทะเลช่วงไฮซีซั่น

วันที่ 10 พ.ย.66 ที่บริเวณท่าเทียบเรือ ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3 ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมด้วยพลเรือตรี กนกพล พิมพ์ทอง ผู้บัญชาการฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3 นายวิเศษ กำลัง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา ส่วนราชการ ส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน บุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมส่งแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจพร้อมกับเรือพยาบาลที่มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาล อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ และอุปกรณ์ช่วยชีวิต จำนวน 2 ลำ ไปปฏิบัติการประจำอยู่ที่ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์และอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน เพื่อให้การดูแลช่วยเหลือด้านสาธารณสุขให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติตลอดจนประชาชนที่อาศัยอยู่บนเกาะและประชาชนที่ประกอบอาชีพในทะเล ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือได้รับอุบัติเหตุ เจ้าหน้าที่จะสามารถเข้าช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว หรือหากเกิดกรณีเร่งด่วนกะทันหันขึ้นจะสามารถนำส่งผู้ป่วยด้วยเรือเร็วเพื่อไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลได้อย่างทันท่วงที

ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา กล่าวว่า จังหวัดพังงามีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย และมีรายได้หลักจากภาคการท่องเที่ยวเป็นอันดับ 2 ของภาคใต้ มีแนวเขตทะเลยาวเกือบ 240 กิโลเมตร ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการดำเนินงาน เพื่อป้องกัน ดูแล และรักษาชีวิตนักท่องเที่ยว เกิดความรวดเร็วในการรักษาพยาบาล และสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวเมื่อมาเที่ยวที่จังหวัดพังงามากที่สุด

จังหวัดพังงา โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา ได้กำหนดแผนปฏิบัติการสาธารณสุขทางทะเลภายใต้วิสัยทัศน์ “การสาธารณสุขทางทะเลประเทศไทยมาตรฐาน สากล ดูแลคุ้มครองสุขภาพประซาชนในพื้นที่ทางทะเลอย่างมีคุณภาพ หนุนเสริมขีดความสามารถของประเทศ สร้างสรรค์มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ” โดยบูรณาการร่วมกับฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3 อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน ภาคเอกชน ผู้ประกอบการเรือนำเที่ยว เพื่อดูแลช่วยเหลือประชาชนนักท่องเที่ยวในภาวะวิกฤติฉุกเฉินด้านการสาธารณสุขทางทะเลอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือให้แก่นักท่องเที่ยวและผู้ปฏิบัติบนพื้นที่เกาะทั้งสองแห่งให้มากขึ้น