Reporter&Thai Army Uncategorized ข่าว เชียงราย

ต้นแบบที่ดี เริ่มต้นที่การทำ ” ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 31 มอบถุงผ้าให้กำลังพล ในพื้นที่อำเภอแม่จัน จ.เชียงราย นำไปใช้ใส่สิ่งของ และเป็นต้นแบบให้ประชาชนหันกลับมาใช้วัสดุรีไซเคิล

” ต้นแบบที่ดี เริ่มต้นที่การทำ ” ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 31 มอบถุงผ้าให้กำลังพล ในพื้นที่อำเภอแม่จัน จ.เชียงราย นำไปใช้ใส่สิ่งของ และเป็นต้นแบบให้ประชาชนหันกลับมาใช้วัสดุรีไซเคิล

เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2562 พันเอก สุทธิ์เขตต์ ศรีนิลทิน ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 31 มอบหมายให้ พันตรี เสกข์สิรภพ อินต๊ะวงค์ นายทหารฝ่ายยุทธการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 31 เป็นผู้แทน มอบถุงผ้าของ สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กรมทหารพรานที่ 31 ให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติงานในกองบังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 31 เพื่อนำไปใช้แทนถุงพลาสติก ช่วยลดภาวะโลกร้อนและเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับประชาชนได้หันกลับมาใช้ถุงผ้าหรือวัสดุรีไซเคิล อันจะนำไปสู่การลดขยะมูลฝอยและปัญหาสิ่งแวดล้อมได้มากขึ้น ณ กองบังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 31 บ้านปงอ้อม ตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย