ข่าวกาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์ โรงงานน้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์จัดพิธีโยนอ้อยเปิดหีบเริ่มฤดูกาลคึกคัก!!

คณะผู้บริหารบริษัทน้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์ จำกัด พร้อมด้วยผู้อำนวยการด้านโรงงานน้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์ ผู้อำนวยการด้านอ้อยโรงงานน้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์ นำพนักงาน ภาคีเครือข่าย ผู้นำองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำหมู่บ้าน และเกษตรกรชาวไร่อ้อยร่วมพิธีโยนอ้อยประจำปี 2566/67 เปิดหีบเริ่มฤดูกาล ขณะที่ราคารับซื้อผลผลิตอ้อยโรงงานปีนี้สูงกว่าทุกปีที่ผ่านมาถึงตันละ 1,420 บาท คาดมีผลผลิตเข้าสู่โรงงานมากกว่า 2 ล้านตัน เงินสะพัดกว่า 3 พันล้านบาท
วันที่ 10 ธันวาคม 2566 ที่บริษัทน้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์ จำกัด (โรงงานน้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์) นายขัตติยะ อ่วมจันทร์ ผู้อำนวยการด้านโรงงานน้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์ นายอดุลย์ ครองเคหัง ผู้อำนวยการด้านอ้อยโรงงานน้ำตาลมิตรมิตรกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ พนักงาน ภาคีเครือข่าย ผู้นำองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น สมาคมชาวไร่อ้อย ชุมชนใกล้เคียงโรงงาน และเกษตรกรชาวไร่อ้อยร่วมกันทำพิธีโยนอ้อยเปิดฤดูกาลรับซื้อผลิต 2566/2567

โดยก่อนเริ่มพิธี ได้มีการจับสลากรับรางวัล มอบของขวัญ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับชาวไร่อ้วย และผู้ประกอบการรถขนส่งอ้อย พร้อมมอบธงแดงและสัญญาณไฟ เพื่อเป็นสัญญาณไฟจราจรขณะขนส่งอ้อยให้กับผู้ประกอบรถบรรทุกอ้อยทุกคัน บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นและคึกคัก สร้างมิตรภาพที่ดีให้กับผู้ร่วมงาน และภาคีเครือข่ายเป็นอย่างดี

ทั้งนี้ หลังจากเปิดพิธีโยนอ้อย ผู้ร่วมงาน ประกอบด้วยผู้บริหารโรงงานน้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด, ปลัดตำบลสามขา, กำนันตำบลสามขา, สมาคมชาวไร่อ้อย, ชุมชนใกล้เคียงโรงงาน และชาวไร่อ้อย ต่างนำมัดอ้อยโยนหีบ ซึ่งเป็นประเพณีและสัญลักษณ์ว่าเปิดตลาดรับซื้อผลผลิตอ้อยอย่างเป็นทางการ พร้อมกันทุกโรงงานทั่วประเทศ

อย่างไรก็ตาม สำหรับพิธีโยนอ้อย ถือเป็นเพณีปฏิบัติระหว่างโรงงานอ้อยกับชาวไร่ เพื่อเป็นสัญญาณว่าถึงฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อยส่งขายให้กับโรงงานแล้ว โดยทางโรงงานรณรงค์ให้มีการตัดอ้อยสด งดการเผา เพื่อรักษาค่าความหวาน หรือค่า ccs และลดภาวะโลกร้อน ป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 ขณะที่ราคารับซื้ออ้อยปัจจุบัน สูงกว่าฤดูกาลผลิตทุกปีที่ผ่านมา เฉลี่ยตันละ 1,420 บาท ccs ตันละ 85 รวมเป็นตันละ 1,505-1,571 บาท โดยคาดการณ์รับซื้อผลผลิตอ้อยฤดูกาลนี้มากกว่าสองล้านตันเงินสะพัดกว่า 3 พันล้านบาท