Reporter&Thai Army

กกล.รส.จว.น.น. โดย หมู่.รส.ที่๓ มว.รส.ที่๒ ร้อย.รส.ที่๑ มทบ.๓๘ (อ.ภูเพียง) พร้อมด้วย พ.อ.วิทยา แก้วพรม รอง ผบ.มทบ.๓๘ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาร่วมกันพัฒนาวัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง

เมื่อ ๑๑๐๘๓๐ มี.ค.๖๒ กกล.รส.จว.น.น. โดย หมู่.รส.ที่๓ มว.รส.ที่๒ ร้อย.รส.ที่๑ มทบ.๓๘ (อ.ภูเพียง) พร้อมด้วย พ.อ.วิทยา แก้วพรม รอง ผบ.มทบ.๓๘ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาร่วมกันพัฒนาวัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง ต.ม่วงตึ๊ด อ.ภูเพียงฯ ตั้งแต่ถนนพุทธบูชา ถึงบริเวณภายในวัดฯ เพื่อเตรียมจัดงาน๖๖๖ปี สมโภชพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง งานประเพณีหกเป็งนมัสสการพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง ประจำปี๒๕๖๒โดยมีนายดลภาค เนตรใส นอภ.ภูเพียง เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมจำนวน ๓๐๐ คน