Reporter&Thai Army

หมู่.รส.ที่๓ มว.รส.ที่๒ ร้อย.รส.ที่๑ (มทบ.๓๘ )อ.ภูเพียงพร้อมด้วย พ.อ.วิทยา แก้วพรหม รอง ผบ.กกล.รส.น.น./รอง ผบ.มทบ.๓๘ ร่วมพิธีตักน้ำสรงถวายองค์พระธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง อำเภอภูเพียง เนื่องในงาน ๖๖๖ ปี

เมื่อ ๑๑๐๙๓๙ มี.ค.๖๒ กกล.รส.จว.น.น. โดย หมู่.รส.ที่๓ มว.รส.ที่๒ ร้อย.รส.ที่๑ (มทบ.๓๘ )อ.ภูเพียงพร้อมด้วย พ.อ.วิทยา แก้วพรหม รอง ผบ.กกล.รส.น.น./รอง ผบ.มทบ.๓๘ ร่วมพิธีตักน้ำสรงถวายองค์พระธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง อำเภอภูเพียง เนื่องในงาน ๖๖๖ ปี สมโภชพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง งานประเพณีหกเป็งนมัสการพระธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง ประจำปี ๒๕๖๒ ณ วัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวง ต.ม่วงตึ๊ด อ.ภูเพียง โดยมี นายดลภาค เนตรใส นอภ.ภูเพียง เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมจำนวน ๕๐ คน