ข่าว พะเยา

พะเยา…สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ประจำจังหวัดพะเยา มอบสิ่งของพระราชทานให้ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ อ.เชียงคำ จ.พะเยา จำนวน 2 ราย…

พะเยา…สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ประจำจังหวัดพะเยา มอบสิ่งของพระราชทานให้ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ อ.เชียงคำ จ.พะเยา จำนวน 2 ราย…

 

วันที่ 11 มี.ค. 62 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อม ให้นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ประจำจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีมอบเงิน และสิ่งของพระราชทาน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย บ้านพักอาศัย ถูกไฟไหม้ ในพื้นที่อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา จำนวน 2 ราย โดยรายแรกคือ นายคำหล้า แสงศรีจันทร์ ราษฎรบ้านแม่ต๋ำท่าข้าม หมู่ที่ 7 ตำบลน้ำแวน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา โดยเหตุเกิดเมื่อวันพุธที่ 26 ธันวาคม 2561 เวลา 22.00 น. สาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ในครั้งนี้ คือเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร โดยผู้อาศัยอยู่ในบ้านจำนวน 3 ราย ไม่ได้รับบาดเจ็บ การให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น อำเภอเชียงคำ พร้อมด้วยกิ่งกาชาดอำเภอเชียงคำ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้เข้าพื้นที่ และมอบสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค และให้กำลังใจแก่ราษฎรผู้ประสบภัย และประสานความช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยจากทุกองค์กรภาคส่วนในสังคมให้การช่วยเหลือ และมีการตั้งกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยในหมู่บ้าน รับมอบเงินบริจาคช่วยเหลือ เป็นจำนวนเงิน 90,000 บาทเศษ

 

รายที่ 2 คือบ้านของนางแก้วพา มังคลาด ราษฎรบ้านแพทย์บุญเรือง หมู่ที่ 9 ตำบลเชียงบาน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา โดยเหตุเกิดเมื่อวันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 00.20 น โดยสาเหตุเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร การให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน ได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย เพื่อช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และฉบับแก้ไขเป็นเงินไม่เกินหลังคาละ 33,000 บาท

พร้อมกันนี้ทางเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา ยังได้มอบเครื่องอุปโภค บนริโภค และเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้งสองรายด้วย ซึ่งการมอบสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้ สร้างความปลื้มปิติ และซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ ต่อครอบครัวผู้ประสบภัย อย่างหาที่สุดมิได้

https://youtu.be/Cz1OPgMfQQM