ข่าวเชียงใหม่

เชียงใหม่ ยิ่งบ่ายหมอกควันปกคลุมหนามองจากดอบลงมาไม่เห็นบ้านเรือนแม้ตึกสูง ค่าPM2.5 .ในเขตเมืองวัดได้ 46 ,68 และ82 ส่วนค่าPM10วัดได้ 76,86 และ117 เป็นที่ศูนย์ราชการค่ามากที่สุด

110362 -5 เชียงใหม่ ยิ่งบ่ายหมอกควันปกคลุมหนามองจากดอบลงมาไม่เห็นบ้านเรือนแม้ตึกสูง ค่าPM2.5 .ในเขตเมืองวัดได้ 46 ,68 และ82 ส่วนค่าPM10วัดได้ 76,86 และ117 เป็นที่
ศูนย์ราชการค่ามากที่สุด

 

ส่วนบรรยากาศในช่วงอากาศร้อนจัด ทำให้สภาพฝุ่นละอองและมลพิษทางอากาศยกตัวขึ้นไม่ได้ถูกกดและมีหมอกควันสะสมในเขตตัวเมืองเชียงใหม่จากด้านบนดอยสุเทพ-ปุย ตำบลสุ
เทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่เห็นมองควันสีขาวของเทาปกคลุมตัวเมืองการมองเห็นบ้านเรือนตึกต่างๆ ในตัวเมืองที่อยู่ห่างออกไปไม่เห็นจะมองได้ระยะใกล้ ของตัว
อาคารบ้านเรือน ส่วนด้านล่างมองขึ้นไปดอยสุเทพ-ปุย ก็เป้นเงารูปสันเขาให้เห็นเพียงเท่านั้น

 

อย่างไรก็ตามในตึดสูงตัวเมืองของภาคเอกชน ได้ร่วมใจกันฉีดพ่นน้ำ เป็นละอองน้ำเพื่อให้เกิดความชุมชื้นช่วงสลายหมอกควันพิษที่ปกคลุมคล่อลอยตัวกดลงมาจากสภาพอากาศ ที่
ร้อนจัดในช่วงบ่ายให้ผ่อนคลานลงเพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ส่วนการตรวจวันคุณภาพล่าสุดช่วง 15.00 น. จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ศูนย์ราชการ ต
.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่า 82 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (g/m3) อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ และพื้นที่

กลางเมืองโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่า 68 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (g/m3) อยู่ในเกณฑ์เริ่มมี
ผลกระทบต่อสุขภาพ ขณะที่บนดอยสุเทพ ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่า 46 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (g/m3) อยู่ใน
เกณฑ์คุณภาพปานกลาง

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ศิระ วีรตันตยาภรณ์ เชียงใหม่
091-9191969*-*0919191998