ข่าว นราธิวาส

‪นราธิวาสปล่อยแถวรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์‬(มีคลิป)

https://youtu.be/EoVQIu2FD7A

‪ภาพ/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ นราธิวาส‬

‪นราธิวาสปล่อยแถวรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์‬

วันนี้ (11 เม.ย. 62) ที่จุดตรวจด่านปลักปา หมู่ที่ 10 ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดกิจกรรมปล่อยแถวรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2562 โดยมีนายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายสมหวัง เรืองเพ็ง ปลัดจังหวัดนราธิวาส นายยะห์ยา ปะนาฆอ นายอำเภอเมืองนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ภาคเอกชน และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรม

นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า การสร้างความปลอดภัยทางถนนเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล ที่มุ่งเน้นการป้องกันและลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสำคัญ ซึ่งเทศกาลสงกรานต์ปี 2562 มีวันหยุดต่อเนื่องหลายวัน เป็นช่วงที่ประชาชนใช้รถใช้ถนนเดินทางกลับภูมิลำเนาเป็นจำนวนมาก หรือเดินทางท่องเที่ยวพักผ่อนทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุสูงกว่าช่วงปกติ ดังนั้นทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต้องร่วมกันรณรงค์ป้องกันเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงสงกรานต์นี้ ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน ภายใต้ชื่อ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนที่กำหนด ลดจำนวนการเกิดอุบัติเหตุของผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ รวมทั้งส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัย และลดจำนวนผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บให้เหลือน้อยที่สุด

ด้านนายยะห์ยา ปะนาฆอ นายอำเภอเมืองนราธิวาส กล่าวว่า อำเภอเมืองนราธิวาสได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2562 ดำเนินการระหว่างวันที่11-17 เมษายน 2562 มุ่งเน้นการดำเนินงานรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยบูรณาการทุกภาคส่วนตามนโยบายประชารัฐร่วมใจของรัฐบาล เพื่อลดจำนวนการเกิดอุบัติเหตุ นอกจากนี้กรมการปกครองมีข้อสั่งการให้อำเภอจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเคลื่อนที่ ณ จุดอำนวยการความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อให้บริการประชาชนเรื่องงานศูนย์ดำรงธรรม และยังมีการเปิดบริการของสำนักทะเบียนอำเภอ สำนักทะเบียนท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 12 – 16 เมษายนนี้ เพื่อให้บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการ

สำหรับวันแรกของการเริ่มต้นการรณรงค์ป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ได้บูรณาการกับส่วนราชการและภาคประชาชน ในการขับเคลื่อนบูรณาการสนธิกำลังเพื่อแสดงพลังร่วมกันรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน โดยจะมีการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด บูรณาการตามเส้นทางสำคัญ ตลอดจนสถานที่สำคัญ ย่านชุมชน สถานที่ท่องเที่ยวอย่างเข้มข้นในห้วงเวลาดังกล่าว ทั้งนี้ ยังได้มีการมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพบปะกำลังพลที่ร่วมปฏิบัติงาน เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่อีกด้วย