ข่าว ปราจีน

ปราจีนบุรี ประชาชนยังคงทยอยเดินทางกลับภูมิลำเนาไม่ขาดสายตำรวจทางหลวงโบกรถร้องเพลงให้ฟังคลายเคลียด!!

ปราจีนบุรี ประชาชนยังคงทยอยเดินทางกลับภูมิลำเนาไม่ขาดสายตำรวจทางหลวงโบกรถร้องเพลงให้ฟังคลายเคลียด!!

วันนี้11มิย.62 สภาพ
การจราจรถนนสาย 304 กบินทร์บุรี-
ปักธงชัย ประชาชนได้
เดินทางกลับภูมิลำเนา
ภาคอีสานกันอย่างต่อเนื่องเป็นระยะๆตั้งแต่เมื่อคืนจวบจนเที่ยงวันจังหวัดปราจีนบุรีร่วมกับทุกภาคส่วนได้ทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบคอยตรวจสอบเส้นทางตามจุดต่างๆเพื่อให้ประชา
ชนเส้นเส้นทางได้สะ
ดวกมากขึ้น เป็นการ
ป้องกันการจราจรติดขัดและลดปัญหารถ
ติดขัดระดับหนึ่ง คาดว่าค่ำคืนนี้ถึงเที่ยงคืนน่าจะมีรถมากขึ้นถึงวัน
พรุ่งนี้ เพื่อเป็นการคลายเครียดแก่ผู้ใช้รถ
ใช้ถนนที่การจราจรติดขัดเป็นบางช่วงตำรวจทางหลวง
สทล.5กก.3 กบินทร์บุรี
มอบหมายให้ ร.ต.ต.
สมควร ลิ้มสว่างพูลวัตถุ รองสารวัตรป้อง
กันปราบปราม ตำรวจทางหลวงปราจีนบุรี
รับหน้าที่อำนวยการจราจรบนถนนสาย 304 บริเวณบ้านไร่ขุนศึกซึ่งเป็นช่องทาง
แคบ โบกรถและแนะนำการขับขี่พร้อมกับร้อง
เพลงให้ฟังไปพร้อมๆ
กัน ทำให้ประที่ขับรถ
ยิ้มให้และบีบแตรให้กำลังใจแก่ตำรวจทาง
หลวงท่านนี้ แม้แดดจะ
ร้อนอบอ้าวแต่ก็ยังคงทำหน้าที่อย่างไม่ย่อท้อ
ด้วยรอยยิ้มให้ประชา
ชน และยังอวยพรให้ผู้
ใช้รถใช้ถนนใช้ความระมัดระวังมีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมทางเดินทาง
กลับภูมิลำเนาด้วยความปลอดภัย ด้วย
ความปราถนารถดีจาก
ตำรวจทางหลวงปราจีนบุรี…