ข่าว ยโสธร ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

ยโสธรเปิดจุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 67 

11 เมษายน 2567  นายอดิศักดิ์ นามวงศ์ นายอำเภอกุดชุม เป็นประธาน เปิดจุดตรวจจุดบริการประชาชน ในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 โดยการเปิดจุดตรวจในครั้งนี้นายดุสิต สุทธิประภา ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอกุดชุม ได้กล่าว ว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2567 ที่มีวันหยุดราชการติดต่อกันหลายวัน ประชาชนใช้รถใช้ถนนในการเดินทางสัญจรและเดินทางท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ที่สร้างความเสียหายต่อชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของประชาชน สูงกว่าในช่วงเวลาปกติ

อำเภอกุดชุมจึงได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 ขึ้น วัตถุประสงค์ /เพื่อเป็นจุดตรวจ จุดประสานงานและบูรณาการ ในการตั้งจุดตรวจจุดบริการร่วมการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/เพื่อลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจากอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 ภายใต้”ขับขี่ปลอดภัย เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ”/เพื่อสร้างจิตสำนึกประชาชนให้ตระหนักถึงการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยและมีวินัย/เพื่อเป็นการป้องกันการฝ่าฝืนหรือกระทำความผิดตามมาตรการ 1ร. 2ส.3ข.4ม. (10 ร สขม) ได้แก่ 1. ความเร็วเกินกฎหมายกำหนด 2. ขับขี่ย้อนศร 3.ฝ่าฝืนสัญญาณจราจร 4. ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย 5. ไม่มีใบขับขี่ 6. แซงในที่คับขัน 7. เมาสุรา 8.ไม่สวมหมวกนิรภัย 9. มอเตอร์ไซค์ไม่ปลอดภัย 10. ใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ จุดตรวจประชาชนในระดับอำเภอของอำเภอกุดชุม 1 จุดโดยจุดหลักประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ/เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง/เจ้าหน้าที่พยาบาลโรงพยาบาลกุดชุม/สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุดชุม/เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา/สมาชิกอส.และสมาชิกอปพร,และจุดตรวจประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จำนวน 10 จุด

ผลที่คาดว่าจะได้รับสามารถลดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินจากอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล สงกรานต์ระหว่าง 11-17 เมษายนเมื่อเทียบกับสถิติในปีที่ผ่านมา ประชาชนมีจิตสำนึกในการใช้รถใช้ถนนร่วมกับผู้อื่นอย่างมีวินัย และปลอดภัย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์สามารถบูรณาการในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความปลอดภัยสร้างวินัย ให้เกิดขึ้น กับผู้ขับขี่.

พลากร แก้วขวัญข้า  รายงาน