Uncategorized

พุทธศาสนิกชน ประชาชน ศิษยานุศิษย์ หลวงปู่นงค์ วัดทุ่งตาอินท์ อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี

พุทธศาสนิกชน ประชาชน ศิษยานุศิษย์ หลวงปู่นงค์ วัดทุ่งตาอินท์ อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี

ร่วมพิธีทำบุญอายุ วัฒนมงคล 77 ปี หลวงปู่นงค์ และ ฉลองรางวัลเข็มเสมาคุณูปการทองคำ คับคั่ง

วันนี้ ( 11 มิ.ย.62 ) ที่วัดทุ่งตาอินท์ ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี พุทธศาสนิกชน ศิษย์ยานุศิษย์ หลวงปู่นงค์ วัดทุ่งตาอินท์ ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรีได้เดินทางมาร่วมงานทำบุญเจริญอายุวัฒนะมงคลครบ 77 ปี พระครูประดิษฐ์ศาสนการ หรือหลวงปู่นงค์ เจ้าคณะตำบลพลวง เจ้าอาวาสวัดทุ่งตาอินท์ ประธานที่ปรึกษากองทุนนิธิพระพุทธบาทพลวง พร้อมฉลองรางวัลเข็มเสมาคุณูปการทองคำ กระทรวงศึกษาธิการ โดยมี ว่าที่เรือโท เอกชัย กิจเกศาเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณีเป็นผู้อ่านประกาศ หลังจากนั้นได้ร่วมถวายภัตราหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 177 รูป มีการแจกสลากภัตราผลไม้ทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง เป็นทานแก่ผู้ร่วมงาน โอกาสนี้พระราชจันทโมลี เจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย พระครูประดิษฐ์ศาสนการ หรือหลวงปู่นงค์ประธานที่ปรึกษานิธิพระพุทธบาทพลวง จะนำเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดงานนมัสการรอยพระพุทธบาทพลวง มอบให้วัดต่าง ๆ ในจังหวัดจันทบุรีที่ขอรับการสนับสนุน สมทบทุนบำรุงวัด ศาสนะวัตถุ ศาสนกิจของพระภิกษุสงฆ์ สามเณร และสาธารณสงเคราะห์ พร้อมมอบเงินให้กับหน่วยงานราชการ ท้องถิ่น ท้องที่เพื่อไปใช้ประโยชน์ด้านสาธารณะกุศลพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญรุ่งเรืองแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของทางราชการ โอกาสเดียวกันนี้กองทุนนิธิพระพุทธบาทพลวงได้เปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชน และประชาชนทั่วไปร่วมบริจาคเงินสมทบการก่อสร้างอาคารสงฆ์อาพาธ โรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ ที่ยังขาดปัจจัยการก่อสร้างอีกกว่า 2 ล้านบาท ทั้งนี้ ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคเงินสด ผ่านบัญชีธนาคาร ธ.ก.ส.สาขา อ.เขาคิชฌกูฎ หรือสแกนคิวอาร์บาร์โคต QR ธรรม D ชื่อบัญชี พระครูประดิษฐ์ศาสนการ

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา ทีมข่าวภูมิภาค
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก