ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

ร้อยเอ็ดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม การกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 400 บาท

10 มิถุนายน 2567  ที่ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายนพดล จอมเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นางสาวจุฑารัตน์ สบู่ม่วง แรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด และ ร้อยตรี กฤษณะ รามาตย์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล เรื่อง การกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 400 บาท ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting

โดยมี นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล เรื่อง การกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ตามกลไกไตรภาคี

สมนึก บุญศรี  รายงาน