ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

ร้อยเอ็ดเชิญธงขบวน เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ ส่งมอบต่อให้มหาสารคาม

10 มิถุนายน 2567  นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด จัดพิธีเชิญธงขบวน เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ วันที่ 28 กรกฎาคม 2567 เพื่อส่งมอบต่อให้แก่ จังหวัดมหาสารคาม โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย ข้าราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ และพสกนิกรทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมพิธี ณ บริเวณพิธี วัดท่างาม ตาบลห้วยแอ่ง อำเภอเมืองมหาสารคาม

โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนทั้ง ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ได้เดินขบวนธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ จากเวทีลานหน้าหอโหวด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ไปตามเส้นทางหลวงหมายเลข 23 ผ่านค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช กรมทหารราบที่ 6 ไปยัง วัดท่างาม ตาบลห้วยแอ่ง อำเภอเมืองมหาสารคาม และส่งต่อให้แก่ นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม

ซึ่งกาจัดกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อให้ทุกจังหวัดได้มีส่วนร่วมในการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยน้อมนำแนวทางในเรื่องการดูแลสุขภาพพลานามัยด้วยการออกกำลังกาย ซึ่งมีการส่งต่อขบวนธง เส้นทางละ 72 คัน รวม 10 เส้นทาง 720 คัน ผ่านไปยังทุกจังหวัดและเคลื่อนขบวนจากทุกภูมิภาค เข้าไปยังกระทรวงมหาดไทย เพื่อนำเข้าขบวนเชิญคนโทน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ต่อไป

สมนึก บุญศรี  รายงาน