ข่าวนนทบุรี ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

ตำรวจบางใหญ่ เปิดโครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืน ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล

10 มิถุนายน 67 ที่ ศูนย์ปฏิบัติการโครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืนในพื้นที่แพร่ระบาดยาเสพติด หมู่ที่2 ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี พล.ต.ต.อภิชาติ วรรณภักดิ์ รอง ผบช.ภ.1 รรท.ผบก.ภ.จว.นนทบุรี ได้มอบหมายให้พ.ต.อ.ปิยวุฒิ แก้วมณี รอง ผบก.ภ.จว.นนทบุรี รรท.ผกก.สภ.บางใหญ่ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืนในพื้นที่แพร่ระบาดยาเสพติด ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล โดยมี 4 เสาหลัก และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องดังนี้ พระครูอภิชาติ อภิชาโต พระอาจารย์สอนปริยัติธรรม วัดพิกุลเงิน น.ส.ญาณิพัชญ์ ศรีโคตร นายอำเภอบางใหญ่ พ.ต.ท.ธนเดช ทีนาคะ รอง ผกก.ป.สภ.บางใหญ่ พ.ต.ต.พงศ์ศักดิ์ จูมแพง สวป.(ชส)สภ.บางใหญ่ นายชิต ใจชื่น ผู้ประสานงานบังคับใช้กฎหมายจังหวัดนนทบุรี สำนักงาน ป.ป.ส. ภาค 1  นายพรเทพ ประดับพลอย นายกเทศมนตรีตำบลบางม่วง นายประหยัด แก้วด้วง กำนันตำบลบางเลน พร้อมกำลังชุดปฏิบัติการชุมชนสัมพันธ์ เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการครั้งนี้ด้วย

พ.ต.ท.ธนเดช ทีนาคะ รอง ผกก.ป.สภ.บางใหญ่ กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของโครงการนี้จึดขึ้นเพื่อพัฒนาดำเนินงานชุมชนยั่งยืนในการป้องกันปราบปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในชุมชน (CBTX) และทำให้ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดหมดไปจากหมู่บ้านอย่างเป็นระบบและยั่งยืน โดยสถานีตำรวจภูธรบางใหญ่ ได้พิจารณาคัดเลือกชุมชนบ้านหน้าโรงสี หมู่ที่11 ต.บางเลน อ.บางใหญ่ เข้าร่วมโครงการในปีนี้ เนื่องจากชุมชนบ้านหน้าโรงสียังมีปัญหายาเสพติดระบาดในพื้นที่ และยังเป็นพื้นที่เป้าหมายการแพร่ระบาดในบัญชีของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และยังมีผู้ที่ต้องได้รับการบำบัดรักษาในหมู่บ้านที่ต้องได้รับการแก้ไขโดยเร่งด่วน

ซึ่งการปฏิบัติงานของโครงการฯครั้งนี้ มีทั้งหมด 4 เสาหลัก ประกอบด้วย กระทรวงมหาดไทย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งส่วนราชการภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ไม่ว่าจะเป็นพัฒนาชุมชนอำเภอ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนนทบุรี สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน26 นนทบุรี เป็นต้น โดยจะเข้ามาดำเนินงานในชุมชนบ้านหน้าโรงสีตลอดระยะเวลา 3 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 67 ไปจนถึงวันที่ 31 ส.ค.67

สาโรจน์ สว่างศรี  รายงาน