Reporter&Thai Army ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวมุกดาหาร ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

จังหวัดมุกดาหารร่วมกับคณะสงฆ์ นำภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมทำฝายชั่วคราว เพื่อทดน้ำ เติมน้ำ

จังหวัดมุกดาหารร่วมกับคณะสงฆ์ นำภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมทำฝายชั่วคราว เพื่อทดน้ำ เติมน้ำ พร้อมพัฒนา และปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ใสสะอาด ก่อนไหลรวมไปสู่บริเวณน้ำตกศักดิ์สิทธิ์ ภูสีฐาน อำเภอคำชะอี สำหรับนำไปประกอบพิธีจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์

เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 67 นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เปิดเผยว่า จังหวัดมุกดาหาร ได้จัดกิจกรรมจัดทำฝายชั่วคราว เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำบริเวณน้ำตกศักดิ์สิทธิ์ บริเวณต้นน้ำของน้ำตกแก้งช้างเนียมในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐาน อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร เพื่อร่วมทำความดีถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมีนายนราวิชญ์ มณีฤทธิ์ นายอำเภอคำชะอี หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมในกิจกรรมเป็นจำนวนมาก นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 กระทรวงมหาดไทยได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้ดำเนินการจัดพิธีทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้ทุกจังหวัด สำรวจและบำรุงรักษาแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ แหล่งน้ำที่เคยใช้ทำน้ำอภิเษกในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อปี พ.ศ. 2562 ให้คงอยู่ในสภาพที่ใสสะอาด พร้อมทั้งดำเนินการพัฒนาภูมิทัศน์โดยรอบให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม มีความพร้อมที่จะนำน้ำไปประกอบพระราชพิธีสำคัญ ซึ่งนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้มอบนโยบายและเน้นย้ำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดดำเนินการเตรียมความพร้อมในการจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ จากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ทั้ง 108 แห่ง จากทั่วประเทศ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ

นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวต่อว่า แหล่งต้นน้ำของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐานของจังหวัดมุกดาหารแห่งนี้ เป็นต้นกำเนิดของแหล่งน้ำสาขามากมาย เช่น ห้วยบางทราย ห้วยบังอี่ ห้วยมุก และห้วยตาเปอะ ที่ไหลไปหล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนในจังหวัดมุกดาหารทั้งจังหวัด จึงถือเป็นแหล่งน้ำสำคัญและยังคงความอุดมสมบูรณ์ให้ชาวจังหวัดมุกดาหารได้ใช้ประโยชน์มาจนทุกวันนี้ จึงเชื่อได้ว่าแหล่งน้ำแห่งนี้เป็นแหล่งที่สมบูรณ์ สะอาด และศักดิ์สิทธิ์ โดยเมื่อวันที่ 5 มิ.ย. ที่ผ่านมา ตนพร้อมด้วย นายอำเภอคำชะอี และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ณ บริเวณต้นน้ำของน้ำตกแก้งช้างเนียมในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐาน อำเภอคำชะอี เพื่อเตรียมการในการประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ซึ่งได้รับเมตตาจากพระครูวิเวกธรรมธารี (ครูบาแจ๋ว) วัดป่าวิเวกวัฒนาราม อำเภอคำชะอี ให้ความเมตตาร่วมลงพื้นที่ด้วย โดยจากการลงพื้นที่ทำให้พบว่า บริเวณต้นน้ำของน้ำตกแก้งช้างเนียมมีความตื้นเขิน จึงได้หาแนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำร่วมกับภาคีเครือข่าย และประชาชนในพื้นที่ จึงเป็นที่มาของการร่วมกันจัดทำฝายในครั้งนี้

“พระครูวิเวกธรรมธารี ครูบาแจ๋ว (ธ) เจ้าอาวาสวัดป่าวิเวกวัฒนาราม เป็นพระผู้มีปฏิปทา ผู้เป็นศูนย์รวมจิตใจประชาชน ส่งผลทำให้จังหวัดมุกดาหารเป็นดินแดนที่รวยด้วยมรดกทางวัฒนธรรม ซึ่งปัจจุบัน จังหวัดมุกดาหารได้แต่งตั้งพระครูวิเวกธรรมธารี (ครูบาแจ๋ว) วัดป่าวิเวกวัฒนาราม เป็นที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งได้รับความเมตตาในการขับเคลื่อนงานสาธารสงเคราะห์ และการขับเคลื่อนภารกิจต่าง ๆ ตามหลัก “บวร ” บ้าน วัด ราชการ” โดยครูบาแจ๋วเป็นผู้นำร่วมกับภาคราชการร่วมกับภาคีเครือข่าย ทั้งพระสงฆ์ แม่ชี ชุมชน กำนัน ตำบลคำชะอี ผู้ใหญ่บ้านแก้งช้างเนียม ผู้ใหญ่บ้านบ้านห้วยทรายสี่หมู่ ผู้ใหญ่บ้านบ้านโนนสว่าง กลุ่มจิตอาสา กลุ่ม D’W love the earth องค์การบริหารส่วนตำบลคำชะอี และพี่น้องประชาชาชน ร่วมพัฒนาป่าต้นน้ำป่าแหล่งน้ำที่น้ำตกศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเตรียมการในภาคพิธีจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567″ นายวรญาณฯ กล่าว

นายวรญาณฯ กล่าวในช่วงท้ายว่า สำหรับพิธีทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จะมีการประกอบพิธีโดยพร้อมเพียงกันทั่วประเทศ โดยจังหวัดมุกดาหารจัดพิธีพลีกรรมตักน้ำ ณ น้ำตกแก้งช้างเนียม ในวันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2567 ฤกษ์เวลา 14.59 น. พิธีเสกทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ในวันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2567 ฤกษ์เวลา 17.09 น. พิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2567 ฤกษ์เวลา 12.00 น. ณ พระอุโบสถ วัดศรีมงคลใต้ (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองมุกดาหารซึ่งภายในพระอุโบสถเป็นที่ประดิษฐาน พระเจ้าองค์หลวง พระพุทธรูปปางมารวิชัย ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองมุกดาหาร ไว้ด้วย โดยจะเชิญคนโทน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ไปเก็บรักษาไว้ที่กระทรวงมหาดไทย ในวันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2567.