Uncategorized

เพชรบูรณ์ : โรงเรียนสมอทอดศึกษา จัดกิจกรรมวันแม่ เพื่อให้ลูกได้สำนึกถึงพระคุณของแม่และแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อแม่

เพชรบูรณ์ : โรงเรียนสมอทอดศึกษา จัดกิจกรรมวันแม่ เพื่อให้ลูกได้สำนึกถึงพระคุณของแม่และแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อแม่

เมื่อวันที่ 10 ส.ค.61 เวลา 09.30 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนสมอทอดศึกษา อ.บึงสามพัน นางศานิต ชาติกร ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย สดุดีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ใน รัชกาลที่ 9 ประจำปี 2561 พร้อมทั้งเปิดกิจกรรมวันแม่ ของทางโรงเรียน โดยมีนางพัฒนา สินมา ผอ.โรงเรียนสมอทอดศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม กว่า 1,000 คน
กิจกรรมประกอบด้วย
1. มอบเกียรติบัตรให้กับคุณแม่ดีเด่น 2.การประกวดร้องเพลงวันแม่ 3.ประกาศผลการเขียนเรียงความวันแม่

สัญลักษณ์ที่ใช้ในวันแม่คือ ดอกมะลิซึ่งมีสีขาว ส่งกลิ่นหอมได้ไกลและได้นาน อีกทั้งยังออกดอกได้ตลอดทั้งปี โดยตีความเปรียบกับความรักบริสุทธิ์ของแม่ที่มีต่อลูกไม่เสื่อมคลาย คำขวัญวันแม่
“เมื่อเรารวมกำลังกันทั้งชาติ ย่อมสามารถช่วยไทยไขปัญหา ผนึกแรงหลอมรวมร่วมปัญญา
จักนำพาชาติตนรอดพ้นภัย”

รุ่งทิพย์ บุญบำรุง /มนสิชา คล้ายแก้ว ผู้สื่อข่าว จังหวัดเพชรบูรณ์