Uncategorized

นักเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ ควงแขนคุณแม่ เข้าร่วมกิจกรรม วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหามหาราชินีประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561

นักเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ ควงแขนคุณแม่ เข้าร่วมกิจกรรม วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหามหาราชินีประจำปีการศึกษา 2561
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561

ที่บริเวณอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้จัดกิจกรรม วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหามหาราชินี ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี ดร.บัณฑิต ครุฑางคะ ผู้รับใบอนุญาตเเละผู้จัดการโรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ พร้อมด้วย มิส.วรรณวิมล ครุฑางคะ ผู้อำนวยการโรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ ประธานในพิธี ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ และเปิดกรวยกระทง ถวายพานพุ่มทอง พานพุ่มเงิน พร้อมทั้งมีตัวแทนผู้ปกครอง ตัวแทนสภานักเรียน ตัวแทนนักเรียนชั้นอนุบาล ร่วมถวายพานพุ่มทอง พุ่มเงิน ตามลำดับ
มิส.วรรณวิมล ครุฑางคะ ผู้อำนวยการโรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ กล่าวว่า ประเทศไทย ถือเอาวันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี กำหนดเป็นวันแม่แห่งชาติ เพื่อให้พสกนิกรชาวไทย ได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปประการเคียงข้างล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่ 9 ในหลายด้าน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎร รวมทั้งทรงห่วงใยและเอาพระทัยใส่ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ดังพระราชดำรัสตอนหนึ่งที่ว่า หากพระเจ้าอยู่หัวเป็นป่า ข้าพเจ้าจะเป็นน้ำ น้ำที่จงรักภักดีต่อป่า
ซึ่งทางโรงเรียน จึงได้จัดกิจกรรม เพื่อให้นักเรียนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รวมทั้งสร้างจิตสำนึกความกตัญญูกติเวที ต่อแม่ของตนเอง ผ่านกิจกรรมต่างๆ ซึ่งได้จัดกิจกรรมทั้งภาควิชาการ และการแสดงตามความสามารถของนักเรียน เช่น ตัวแทนนักเรียนอ่านพระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจ ,ตัวแทนนักเรียนอ่านพระราชประวัติ ภาคภาษาอังกฤษ ภาคภาษาจีน ,การแสดงชุด ละครเทิดพระเกียรติพระคุณแม่ ,การแสดงชุดอนุบาล ร้องเพลงกลุ่ม เพลงอิ่มอุ่น ,การบรรเลงดนตรีไทยถวายพระพร โดยนักเรียนชมรมดนตรีไทย ,การอ่านเรียงความพระคุณแม่ ,ตัวแทนนักเรียนมอบดอกมะลิแด่คุณแม่ เป็นต้น นอกจากนั้น ยังได้ทำการมอบเกียรติบัตรให้แก่แม่ดีเด่นในแต่ละห้อง และมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ชนะการประกวด ก่อนปิดท้ายด้วยการร่วมร้องเพลง ค่าน้ำมัน ท่ามกลางบรรยากาศแห่งความรัก ที่แสนอบอุ่น
ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าว นับเป็นกิจกรรมที่คณะครูและนักเรียน ได้ช่วยกันจัดเตรียมจากหัวใจที่อยากแสดงออก ถึงความรักที่มีต่อแม่ ทั้งแม่ของแผ่นดินและแม่ของตนเอง ซึ่งเกิดจากความร่วมแรง ร่วมใจ ของทุกฝ่ายเป็นอย่างดี

ราเมธ บงแก้ว /มนสิชา คล้ายแก้ว ผู้สื่อข่าวจังหวัดเพชรบูรณ์