Uncategorized

วัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัดร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจ เทิดไท้แม่ของแผ่นดินประจำปี 2561

วัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัดร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจ เทิดไท้แม่ของแผ่นดินประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายชูชาติ ราชจันทร์ วัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดกิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจ เทิดไท้แม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2561 ที่ศูนย์อาหารชั้น 4 ร้อยเอ็ดพลาซ่า อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีสมาชิกชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัดร้อยเอ็ด พนักงาน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนชาวร้อยเอ็ด เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีพระธรรมฐิติญาณ เจ้าคณะภาค 10 ธรรมยุต เจ้าอาวาสวัดบึงพลาญชัย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

นายชูชาติ ราชจันทร์ วัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับ ชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจ เทิดไท้แม่ของแผ่นดิน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 และเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 โดยกำหนดจัดกิจกรรมในช่วงระหว่างเดือนสิงหาคม ถึงตุลาคม 2561 จำนวน 6 ครั้ง
กิจกรรมประกอบด้วย การร่วมปฏิบัติธรรม การรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนา เรื่อง พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยพระธรรมฐิติญาณ เจ้าคณะภาค 10 ธรรมยุต

///////
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ
อำนวย ระดาบุตร บก.ข่าว
ส.ปชส.ร้อยเอ็ด