Uncategorized

นครสวรรค์เปิดโครงการพัฒนาพยาบาลผู้จัดการระบบดูแลผู้สูงอายุ

นครสวรรค์เปิดโครงการพัฒนาพยาบาลผู้จัดการระบบดูแลผู้สูงอายุ

วันที่ 10 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. แพทย์หญิงโศรยา ธรรมรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ เป็นประธานเปิดการศึกษาข้อมูลระบบการดูแลผู้สูงอายุภายใต้โครงการพัฒนาพยาบาลผู้จัดการระบบสุขภาพ กรณีการดูแลระยะยาวในผู้สูงอายุ พร้อมด้วยดร.สุพัตรา อยู่สุข รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล ร่วมให้การต้อนรับ ผศ.อังคณา สริยาภรณ์ เลขาธิการสภาการพยาบาล และทีมผู้วิจัยโครงการพัฒนาพยาบาลผู้จัดการระบบสุขภาพ ซึ่งโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงพยาบาลที่มีพยาบาลผู้จัดการระบบสุขภาพที่ประสบความสำเร็จในการดูแลระยะยาวในผู้สูงอายุ


ภายในงานมีกิจกรรมการแสดงของหัวหน้าพยาบาล และพยาบาลจากหอผู้ป่วยและหน่วยงานต่างๆ ของโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ เพื่อแสดงถึงพลังความสามัคคี และความเป็นผู้นำในการจัดการระบบสุขภาพได้อย่างดียิ่ง พร้อมกันนี้ยังมีกลุ่มตัวแทนผู้สูงอายุจากชุมชนวัดไทรใต้ ร่วมแสดงกิจกรรมที่เสริมสร้างความแข็งแรงของร่างกาย ผสมผสานความเป็นไทยด้วยท่าทางการรำอย่างสวยงามและสนุกสนาน ณ ห้องประชุมปัญญาภิรมย์ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์


พร้อมกันนี้ ผศ.อังคณา สริยาภรณ์ เลขาธิการสภาการพยาบาล กล่าวชื่นชมโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ในการดำเนินงานการดูแลผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านสุขภาพ เป็นการส่งต่อจากชุมชนมาสู่โรงพยาบาลแบบไร้รอยต่อ ทางสภาการพยาบาลจึงลงมาศึกษาวิจัยการดำเนินดังกล่าวของโรงพยาบาล โดยมีเป้าหมายให้พยาบาลเป็นผู้จัดการระบบสุขภาพในการดูแลผู้ป่วยผู้สูงอายุที่มีการเจ็บป่วยระยะยาว ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีมาก

กณต ทาทิพย์ รายงาน