ข่าวรัฐสภา

จังหวัดชลบุรี คณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน (เขต 10)

วันที่ 10 กันยายน 2561 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ จังหวัดชลบุรี คณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน (เขต 10) ประกอบด้วย พลเรือเอก พัลลภ ตมิศานนท์ ประธานอนุกรรมการ และอนุกรรมการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการฯ โดยมี นายวรานนท์ ยิ้มมงคล ปลัดจังหวัดชลบุรี และนายพิเนตร เลิศเขมทัต นายอำเภอบ้านบึง ให้การต้อนรับ โดยลงพื้นที่ จุดที่ 1 บ้านหนองชาก หมู่ที่ 3 ซึ่งได้ดำเนินโครงการฝึกอบรมอาชีพทำกระเป๋า และสานตะกร้าจากเชือกมัดฟางบ้านหนองชาก และจุดที่ 2 บ้านหนองเขิน หมู่ที่ 4 ซึ่งดำเนินโครงการปรับปรุงถนนดินสายข้างวัดหนองเขิน
จากนั้น เวลา 13.20 นาฬิกา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการฯ ณ บ้านเขาแรด หมู่ที่ 3 ตำบลมาบไผ่ ซึ่งดำเนินโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์บ้านเขาแรด และจุดที่ 4 บ้านโป่ง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองซ้ำซาก ซึ่งหมู่บ้านนี้ดำเนินโครงการปรับปรุงป้ายจราจรบริเวณริมทางติดลำห้วย (ติดตั้งการ์ดเลน) โดยมี นายเชาวลิตร แสงอุทัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และนายพิเนตร เลิศเขมทัต นายอำเภอบ้านบึง ให้การต้อนรับ

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน